Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ ( 6 ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ ( 6 ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ βλ συννημένο αρχείο pdf.

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων για θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες εστίασης και διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2018 και ΣΟΧ 2/2018  για τις ανάγκες εστίασης και διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού πρόκειται να διενεργηθεί κλήρωση στις παρακάτω περιπτώσεις ισοβαθμίας:

Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ορθολογική Αντιμετώπιση Τραύματος» της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μολάων.

Σελίδες