Ανακοινώσεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης). Υποβολή αιτήσεων από 18-05-2017 έως 29-05-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. Παρακάτω επισυνάπτονται η αναλυτική ανακοίνωση, η περίληψη αυτής, το έντυπο της αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης.

Προκύρηξη μίας θέσης Επιμελητή Β' Ειδικότητας Παθολογίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β' για τη Ν.Μ. Σπάρτης . Παρακάτω επισυνάπτονται το κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις)

Νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Με απόφαση του Δ.Σ, εκδόθηκε νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) η οποία επισυνάπτεται παρακάτω:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Την Τρίτη 21/03/17 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά λαπαροσκοπικά, επέμβαση αποκατάστασης ευμεγέθους Μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης σε Λάκωνα συμπολίτη μας.

 

 

Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης θέλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το  Ίδρύμα «Σταύρος Νιάρχος»

Σελίδες