Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Ενδοσκοπικού Πακέτου.

Περιγραφή: 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 14322/21-12-2018 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των κάτωθι μηχανημάτων:

1. Ψηφιακός Video – Επεξεργαστή εικόνας FHD (Full High Definition)

2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού XENON (≥300 W) ή ισοδύναμης έντασης τεχνολογίας LED

3. Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD (Full High Definition)

4. Εύκαμπτο Video Κολονοσκόπιο FHD (Full High Definition)

5. Εύκαμπτο επεμβατικό video Δωδεκαδακτυλοσκόπιο

6. Ενδοσκοπικό μόνιτορ LCD τεχνολογίας FHD

7. Αναρρόφηση

8. Τροχήλατο

9. Συσκευή CO2 Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού

10. Αντλία έγχυσης νερού

11. ∆ιαθερμία Με Συσκευή Αργού (Argon) Για Ενδοσκοπική Χρήση

12. Αυτόματο Πλυντήριο – Απολυμαντής Ενδοσκοπίων με θερμοχημική επεξεργασία μιας θέσεως

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 27 Δεκεμβρίου 2018 έως και την 10 Ιανουαρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

Προς:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης

 

 

 

Αθήνα, 08.01.2019

Θέμα:  Παρατηρήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ FULL HIGH DEFINITION»

 

Κύριοι,

 

Δια της παρούσης υποβάλλουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις μας για τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρου συστήματος. Η εταιρεία μας προτίθεται να σας προσφέρει μηχανήματα του Ιαπωνικού οίκου κατασκευής HOYA CORPORATION – PENTAX καθώς και του Γερμανικού οίκου KLS MARTIN και Αμερικάνικου MEDIVATORS Inc., τα οποία είναι εγκατεστημένα στα μεγαλύτερα Νοσοκομεία και Κλινικές της χώρας μας αλλά και παγκοσμίως. Επειδή στο σύνολό τους οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίζουν μηχανήματα των εταιρειών FUJIFILM και ERBE (συγκεκριμένα οι προδιαγραφές της Διαθερμίας και του Argon είναι αντιγραφή του φυλλαδίου της σειράς VIO), τα οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε, αποκλείοντας την συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις σε αυτές, ώστε να είναι εφικτή και η δική μας συμμετοχή:

 

Αναλυτικά :

 

 1. < > VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITIONΣημείο 1

   

 

11. Να διαθέτει ρύθμιση αυξομείωσης και ευαισθησίας του φωτός (Automatic Gain Control), ανάλογα με την απόσταση της κάμερας από το είδωλο που εστιάζουμε.

 

Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

 

Σημείο 2

 

13. Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής εικόνων της εξέτασης μέσω του menu και εισαγωγής σχολίων σε αυτές για κάθε ασθενή καθώς και αποθήκευσή τους στην αποθηκευτική μνήμη.

 

Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

 

13. Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής σχολίων στις φωτογραφίες για κάθε ασθενή καθώς και αποθήκευσή τους στην αποθηκευτική μνήμη ή στο software μεταφοράς εικόνων σε Η/Υ.

 

Σημείο 3

 

15. Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης στο Monitor των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου (διάμετρος καναλιού, εξωτερική διάμετρος), αριθμός ενδοσκοπήσεων του οργάνου καθώς και σχόλια του χρήστη.

 

Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

 

Σημείο 4

 

16. Να έχει δυνατότητα μνήμης ρυθμίσεων των παραμέτρων όπως, ισορροπίας λευκού χρώματος (White balance), τρόπου φωτομέτρησης (Iris mode), επιλογής του τόνου του συνολικού χρώματος (Color tone), μεγέθους εικόνας (Image size), καθώς και της ρύθμισης της βελτίωσης της εικόνας (Image Enhancement), ακόμα και όταν η συσκευή παραμείνει κλειστή. Να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.

 

Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

 

16. Να έχει δυνατότητα μνήμης ρυθμίσεων των παραμέτρων όπως, ισορροπίας λευκού χρώματος (White balance), τρόπου φωτομέτρησης (Iris mode), καθώς και της ρύθμισης της βελτίωσης της εικόνας (Image Enhancement), ακόμα και όταν η συσκευή παραμείνει κλειστή. Να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.

 

Σημείο 5

 

19. Να διαθέτει πλήκτρα χειρισμού αφής και δυνατότητα ρύθμισης του κόκκινου, μπλέ καθώς και του συνολικού χρώματος της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα. 

 

Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

 

19. Να διαθέτει πλήκτρα χειρισμού αφής και δυνατότητα ρύθμισης του κόκκινου και του μπλέ χρώματος της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα. 

 1. VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION 12. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από το χειριστήριο τουλάχιστον 4 κομβίων πλήκτρων του χειριστηρίου για την ενεργοποίηση διαφόρων παραμέτρων (ρύθμιση ίριδος, πάγωμα ξεπάγωμα εικόνας σύλληψη φωτογραφίας, ρύθμιση μεγέθους εικόνας κλπ). Να αναφερθούν για αξιολόγηση.

   

   

  Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

   

    12. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από το χειριστήριο τουλάχιστον 4 κομβίων πλήκτρων του χειριστηρίου για την ενεργοποίηση διαφόρων παραμέτρων (ρύθμιση ίριδος, πάγωμα ξεπάγωμα εικόνας σύλληψη φωτογραφίας κλπ). Να αναφερθούν για αξιολόγηση.

   

   

  1. < > VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION

   ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ VIDEO ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

   

  Σημείο 10

   

  4.Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος σωλήνα ειδαγωγής μικρότερη από 11.5mm

   

  Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

   

  4.Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος σωλήνα ειδαγωγής μικρότερη από 11.6mm

   

  Σημείο 11

   

  5.Να διαθέτει βάθος πεδίου 5-60mm

   

  Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

   

  5.Να διαθέτει βάθος πεδίου 5-60mm ή καλύτερο

   

  Σημείο 12

   

  8.Να εκτελεί ευρείες γωνιώσεις : προς τα άνω  ≥ 120°, προς τα κάτω  ≥ 90°, προς τα δεξιά  ≥110°, προς τα αριστερά  ≥90°.

   

  Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

   

  8.Να εκτελεί ευρείες γωνιώσεις : προς τα άνω  ≥ 120°, προς τα κάτω  ≥ 90°, προς τα δεξιά  ≥105°, προς τα αριστερά  ≥90°.

   

  Σημείο 13

   

  11. Να συνδέεται με ειδικό σύστημα στο κάτω μέρος του χειριστηρίου, με το οποίο να επιτυγχάνεται η παγίδευση του συρμάτινου οδηγού, με όνυχα ανυψωμένο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια κατά την διάρκεια της ανταλλαγής ενδοσκοπικών αναλωσίμων. Ο όνυχας να είναι σχήματος V για την πραγματοποίηση της ανωτέρω τεχνικής.

   

  Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

   

  11. Να συνδέεται με ειδικό σύστημα στο κάτω μέρος του χειριστηρίου, με το οποίο να επιτυγχάνεται η παγίδευση του συρμάτινου οδηγού, με όνυχα ανυψωμένο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια κατά την διάρκεια της ανταλλαγής ενδοσκοπικών αναλωσίμων.

   

   

  1. < >NΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ LCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FHD4.Να διαθέτει εισόδους DV, DVI HD,VGA. Να αναφερθούν τυχόν επιπρόσθετες προς αξιολόγηση.

    

    

   Προτείνουμε την εξής τροποποίηση, καθόσον οι είσοδοι του μόνιτορ πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις εξόδους του Video επεξεργαστή για την επίτευξη της FHD εικόνας:

    

   4.Να διαθέτει εισόδους DVI-D (1080), (DIGITAL SDI) HD/SDSDI. Να αναφερθούν τυχόν επιπρόσθετες προς αξιολόγηση.

    

   1. < > 
     

      Σημείο 16

     

    3. Η πίεση κενού (nominal vacuum) να φθάνει έως και 95kPa, με ένδειξη στην πρόσθια επιφάνεια της συσκευής

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών :

     

    3. Η πίεση κενού (nominal vacuum) να φθάνει έως και 91kPa, με ένδειξη στην πρόσθια επιφάνεια της συσκευής

     

      Σημείο 17

     

    4. Η ροή του αέρα (nominal free air vacuum) να είναι μεταξύ 40 – 60 λίτρα/λεπτό, μέσω σχετικού επιλογέα. Να αναφερθεί.

     

    Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    4. Η ροή του αέρα (nominal free air vacuum) να είναι τουλάχιστον 40 λίτρα/λεπτό. Να αναφερθεί.

     

      Σημείο 18

     

    6. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι ανθεκτική σε πλύσιμο με: 2% aqueous neutral detergent, 70% ethyl alcohol, isopropyl alcohol water.

     

    O προσδιορισμός ουσιών για τον καθαρισμό προσδιορίζει συγκεκριμένα προϊόντα. Ο κάθε κατασκευαστής στις οδηγίες χρήσης του ενημερώνει για τα επιτρεπόμενα απολυμαντικά και καθαριστικά τα οποία διακινούνται στο ελεύθερο εμπόριο. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

     

    6. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι εύκολη στον καθαρισμό και να καθαρίζεται / απολυμαίνεται με προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο

     

     

    Σημείο 19

     

    10. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής όγκου αναρροφούμενων κατ΄ ελάχιστο μεταξύ 1,5 έως 2,5 λίτρα περίπου. Να αναφερθεί η σχετική δυνατότητα

     

    Δεδομένου ότι στις αναρροφήσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής όγκου αναρροφούμενων καθότι διαθέτουν φιάλη συγκεκριμένης χωριτικότητας, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι :

     

    10. Να διαθέτει φιάλη χωρητικότητας 3 l

     

    1. ΣΥΣΚΕΥΗ CO2 ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

     

    Σημείο 20

    7.Να διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης ροής μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Να αναφέρονται τα επίπεδα για αξιολόγηση.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση καθόσον η ρύθμιση στην συσκευή γίνεται με κομβίο:

    7.Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ροής μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Να αναφέρονται τα επίπεδα για αξιολόγηση.

     

    1. ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

     

    Σημείο 21

     

    1. Να έχει δυνατότητα ροής από το κανάλι βιοψίας >500ml/min και από το κανάλι water jet ≤280ml/min.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    1. Να έχει δυνατότητα ροής από το κανάλι βιοψίας500ml/min και από το κανάλι water jet ≤280ml/min.

      

      

    2. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ (ARGON) ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

     

    Σημείο 22

     

    3.Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή, μέσω σχετικών δικλείδων ασφαλείας οι οποίες και να κατατεθούν προς αξιολόγηση.

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών, καθώς όλες οι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό διαθερμίες, δεν προκαλούν εγκαύματα στον ασθενή.

     

    Σημείο 23

     

    4.Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της παρεχόμενης ισχύος και της διάρκειας ενεργοποίησης με οπτικοακουστκό συναγερμό (ALARM) και διακοπή της λειτουργίας της σε περίπτωση σφάλματος.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    4.Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της παρεχόμενης ισχύος με οπτικοακουστκό συναγερμό (ALARM) και διακοπή της λειτουργίας της σε περίπτωση σφάλματος.

     

    Σημείο 24

     

    6.Να διαθέτει τρεις (3) υποδοχές (socket) οι οποίες να μπορούν να οριστούν με επιλογή του χρήστη σε μονοπολικές ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    6.Να διαθέτει τρεις (3) υποδοχές (socket) έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος.

     

    Σημείο 25

     

    7.Να διαθέτει μονοπολικές και διπολικές υποδοχές με πολλαπλά βύσματα ώστε να δέχεται καλώδια όλων των τύπων χωρίς να απαιτούνται συνδετικά.

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

     

     

     

     

     

    Σημείο 26

     

    13.Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής κοπής, ως κάτωθι :

     

    α.Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οχτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200W ρυθμιζόμενη ανά 1 W.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    α.Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp) και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200W ρυθμιζόμενη ανά 1 W.

     

    β.Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης, με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    β.Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή–αιμόσταση και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

     

     

    γ.Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης και αιμόσταση με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4)  αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    γ.Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή-αιμόσταση και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

     

     

     

     

     

     

    Σημείο 27

     

    14.Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής και διπολικής αιμόστασης, ως κάτωθι :

     

    α.Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οχτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1 W.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    α.Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp) και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1 W.

     

    β.Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας,  έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1 W.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    β.Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας,  έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp) και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1 W.

     

    γ.Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οχτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1 W. Να έχει σύστημα αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών:

     

    γ.Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp) και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1 W. Να έχει σύστημα αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο.

     

     

     

     

     

    Σημείο 28

     

    19.Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη ενεργοποίησή τους.

     

    Προτείνουμε την εξής τροποποίηση για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών και καθόσον ζητείται ήδη αντλία έγχυσης νερού στον διαγωνισμό ανεξάρτητη:

     

     

    19.Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη ενεργοποίησή της.

     

    Σημείο 29

     

    20.Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή υδατοπαρασκευής (WATER JET) για την πραγματοποίηση ESD και EMR.

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών και καθόσον ζητείται ήδη αντλία έγχυσης νερού στον διαγωνισμό ανεξάρτητη.

     

    Β.ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥ

     

    Σημείο 30

     

    5.Να έχει δυνατότητα πέραν της υποδοχής APC να διαθέτει και μια επιπλέον υποδοχή (socket) η οποία να μπορεί να οριστεί με επιλογή του χρήστη σε μονοπολική ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου.

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

     

    Σημείο 31

     

    7.Να διαθέτει σύστημα έκπλυσης του καθετήρα.

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών και καθόσον ζητείται ήδη αντλία έγχυσης νερού στον διαγωνισμό ανεξάρτητη.

     

    Σημείο 32

     

    8.Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και ανάλογης ρύθμισης της συσκευής (Plug & Play).

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

     

    Σημείο 33

     

    9.Να διαθέτει δυνατότητες λειτουργίας ως κάτωθι :

     

     

    • Ρύθμιση για αιμόσταση εκτεταμένης αιμορραγίας με έμφαση στο μικρό βάθος πήξης. Ρύθμιση του βάθους πήξης μέσω των βαθμίδων αποτελέσματος.

     

    • Ρύθμιση με καθορισμένη εκπομπή μεμονομένων παλμών APC για αιμόσταση εκτεταμένης αιμορραγίας. Ρύθμιση της έντασης του θερμικού αποτελέσματος μέσω της ισχύος.

     

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

     

     

    1. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ

     

    Σημείο 34

     

    1. Το προσφερόμενο πλυντήριο να είναι ειδικά κατασκευασμένο, μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής, μεδυνατότητα θερμοχημικής επεξεργασίας ενδοσκοπίων (απολύμανση) έως 35 ΟC ανοξείδωτης κατασκευής.

      

     Στο εμπόριο υπάρχουν απολυμαντικά τα οποία για να δράσουν απαιτούν θερμοκρασία κάτω από 35°C και άλλα πάνω απο 35°C. Επιπρόσθετα, κάθε πλυντήριο είναι κατασκευασμένο απο ειδικό ανθεκτικό υλικό για να έχει ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και στα διάφορα χημικά που χρησιμοποιούνται ώστε να αποφεύγονται οι διαβρώσεις . Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι η αντοχή του πλυντηρίου ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. Για τον λόγο αυτό και για την ευρεία συμμετοχή όλων των εταιρειών προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

     

    1. Το προσφερόμενο πλυντήριο να είναι ειδικά κατασκευασμένο, από ειδικό ανθεκτικό υλικό, μεδυνατότητα θερμοχημικής επεξεργασίας ενδοσκοπίων (απολύμανση) περίπου 40 ΟC .

      

     Σημείο 35

    2. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο:
    3. < >
     Να ελέγχει αυτόματα τη ροή του καθαριστικού, αντισηπτικού και ενεργοποιητή κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος.
    4. Να κάνει αυτόματο έλεγχο στεγανότητας και μόνιμο έλεγχο της πίεσης.
    5. Να σταματά την ασφάλεια σε υπερβολικές θερμοκρασίες αέρα-νερού.
    6. Να κάνει ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.

      

    Για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή παραπέμπει σε μια και μοναδική εταιρεία προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :

          4.Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο:

    • < >
     Να κάνει αυτόματο έλεγχο στεγανότητας και μόνιμο έλεγχο της πίεσης.
    • Να σταματά την ασφάλεια σε υπερβολικές θερμοκρασίες νερού
    • Να κάνει ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.

      

    Σημείο 36

     

    6. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), του ίδιου οίκου με το πλυντήριο, η οποία να απολυμαίνει το νερό σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, στο οποίο να προστίθεται μικρή ποσότητα απολυμαντικού υγρού για καλύτερα αποτελέσματα.

     

    Σημαντικό ρόλο παίζει η   η αποτροπή εισχώρησης των διαφόρων μικροβίων και βακτηρίων στο υπο επεξεργασία νερό που εισρέει στο πλυντήριο, για την ορθότερη απολύμανση των ενδοσκοπίων. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι το υπο επεξεργασιά νερό να είναι καθαρό. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής ως εξής:

     

    6 . Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής υπεριώδους ακτινοβολίας ή ισοδύναμο σύστημα φίλτρων εντός και αλλά και εκτός πλυντηρίου για εμπόδιση εισχώρησης βακτηρίων- μικροβίων στο υπο επεξεργασία νερό που εισρέει στο πλυντήριο σε όλο το κύκλο της πλύσης.

     

    Σημείο 37

     

    1. Ο τρόπος καθαρισμού, το απορρυπαντικό και το αντισηπτικό να είναι απόλυτα φιλικά και συμβατά προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων, χωρίς να προκαλούν φθορές.

      

     Δεδομένου ότι το πλυντήριο που προτιθέμεθα να σας προσφέρουμε διαθέτει το ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ χρήσης απολυμαντικών από το ελεύθερο εμπόριο, καθιστώντας την χρήση του οικονομικότερη για το Νοσοκομείο, προτείνουμε την διαγραφή της εν λόγω προδιαγραφής, μιας και η εταιρεία μας δεν εμπορεύεται απολυμαντικά.

      

    Σημείο 38

     

    11.Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού – αυτοαποστείρωσης του πλυντηρίου στο τέλος του προγράμματος πλύσης.

     

    Για την ευρεία συμμετοχή όλων των εταιρειών, προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής ως εξής:

     

    11.Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού – αυτοαποστείρωσης του πλυντηρίου στο τέλος του προγράμματος πλύσης ή όποτε το επιθυμεί ο χρήστης.

     

    Σημείο 39

     

    12. Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας καθαρισμού (Hygienic Test).

     

        Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι και τι κάνει το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας καθαρισμού. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την διαγραφή της παραπάνω προδιαγραφής.

     

    Σημείο 40

     

     13. Να διαθέτει πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας από αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Υγιεινής.

     

    Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή όλων των εταιρειών.

     

    Σημείο 41

    1. Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα φίλτρων καθαρισμού και αφαλάτωσης του εισερχόμενου νερού, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση. Επίσης, να μην χρειάζεται αλλαγή των φίλτρων μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος λειτουργίας του πλυντηρίου.

     

    Για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών προτείνουμε την διαγραφή της εν λόγω προδιαγραφής.

     

     

     

    Σημείο 42

    16. Να έχει δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του προγράμματος     πλύσης.

     

    Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα όσον αφορά στην απολύμανση των ενδοσκοπίων. Για τον λόγο αυτό καθώς επίσης και για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών προτείνουμε την απαλοιφή της παραπάνω προδιαγραφής.

     

    Σημείο 43

    1. Να δύναται να συνδεθεί με ειδικό scanner, με το οποίο γίνεται αυτόματη αναγνώριση του ενδοσκοπίου, το οποίο τοποθετείται μέσα στο πλυντήριο.

     

    Για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:

    1. Να δύναται να συνδεθεί με ειδικό scanner, με το οποίο γίνεται αυτόματη αναγνώριση του ενδοσκοπίου, το οποίο τοποθετείται μέσα στο πλυντήριο ή χειροκίνητα απ’ τον χρήστη μέσω του μικροϋπολογιστή του πλυντηρίου.

     

     

    Σημείο 44

    1. Να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ειδικού προγράμματος με το βίντεο-σύστημα ενδοσκόπησης, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό ενδοσκοπήσεων του οργάνου, τον τύπο του οργάνου, τον κύκλο πλύσης κ.λ.π.

     

    Για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών αλλά και για το γεγονός οτι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα στην απολύμανση των ενδοσκοπίων, προτείνουμε την απαλοιφή της παραπάνω προδιαγραφής.

     

     

    Επιπρόσθετα σας προτείνουμε τεχνικές προδιαγραφές που δεν ζητούνται αλλά αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα σε Συστήματα Ενδοσκοπήσεων ως κάτωθι :

     

     

    ΨΗΦΙΑΚΟΣ VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION

     

    1. Να διαθέτει απαραιτήτως κομβίο ισορροπίας λευκού χρώματος (white balance) για ακρίβεια και πιστότητα χρωμάτων στο πρόσθιο τμήμα της συσκευής. Η ρύθμιση αυτή να παραμένει στην μνήμη για τις επόμενες εξετάσεις με το ίδιο ενδοσκόπιο.

      

     Προδιαγραφή απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του απεικονιστικού ενδοσκοπικού συστήματος που η διάγνωση και άρα και η θεραπεία κρίνονται από την ποιότητα των χρωμάτων που απεικονίζονται.

      

      

    ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION

     

    1. Να διαθέτει απαραιτήτως επιπρόσθετο κανάλι water jet για αντιμετώπιση επεμβατικών ενδοσκοπήσεων.

      

     Η προδιαγραφή αυτή είναι απαραίτητη κι όχι δυνατότητα προς θετική αξιολόγηση όπως ζητείται στην προδιαγραφή 10 του εν λόγω είδους, δεδομένου ότι σε πολλαπλά σημεία στις προδιαγραφές του συστήματος γίνεται λόγος για αιμορραγίες πεπτικού (ιδιαίτερα στην Διαθερμία) και καθώς το σύστημα προορίζεται για Δημόσιο Νοσοκομείο όπου οι αμορραγίες πεπτικού αποτελούν καθημερινότητα.

      

     Αυτόματο Πλυντήριο – Απολυμαντής Ενδοσκοπίων Με Θερμοχημικη επεηεργασία μιας θέσεως

      

    2. Η απολύμανση του ενδοσκοπίου να πραγματοποιείται με πλήρη εμβάπτισή του ώστε να καθαρίζονται όλα τα μέρη του χωρίς να μένουν ακάλυπτα σημεία.

     

    1. Να μην απαιτεί συγκεκριμένα απολυμαντικά και καθαριστικά για την λειτουργία του, δηλαδή να συνεργάζεται με όλα τα εγκεκριμένα προϊόντα απ’ το ελεύθερο εμπόριο, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του Nοσοκομείου.

     

     

    Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

     

     

     

    Με εκτίμηση

     

    Τάνια Σοφούρη

    Διευθύντρια Ενδοσκοπικού Τμήματος

Κύριοι,

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. Αναλυτικότερα:

 

Παράγραφος 1: «Το προσφερόμενο πλυντήριο να είναι ειδικά κατασκευασμένο, μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής, με δυνατότητα θερμοχημικής επεξεργασίας ενδοσκοπίων (απολύμανση) έως 35οC

Αναφορικά στην ποιότητα μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής, προτείνεται να διευκρινιστεί στην εν λόγω προδιαγραφή:

«… να είναι κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.»

 

Παράγραφος 2: «Να έχει δυνατότητα ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυσης, καθαρισμού, απολύμανσης για ένα ενδοσκόπιο σε 30 λεπτά περίπου.»

Η διάρκεια των προγραμμάτων εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας) και ποτέ δεν είναι σταθερή. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί:

«Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυσης, καθαρισμού, απολύμανσης ενός ενδοσκοπίου και ενδοσκοπικών εργαλείων με πρόγραμμα μικρής διάρκειας. Να δοθεί λίστα προγραμμάτων με αναφορά των αντίστοιχων χρόνων πλήρους κύκλου.»

 

Παράγραφος 4: «… να ελέγχει αυτόματα τη ροή του καθαριστικού, του αντισηπτικού και ενεργοποιητικού κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος.»

Αιτούμεθα την απαλοιφή του όρου «ενεργοποιητικού» γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένου μοντέλου πλυντηρίου γνωστού εργοστασίου κατασκευής και δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό, καθώς αποκλείει τις υπόλοιπες εταιρίες για μη ουσιώδη δυνατότητα.

 

Παράγραφος 6: «Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) του ίδιου οίκου με το πλυντήριο, η οποία να απολυμαίνει το νερό σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, στο οποίο να προστίθεται μικρή ποσότητα απολυμαντικού υγρού για καλύτερα αποτελέσματα.» 

Το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελεί ειδικό κατασκευαστικό στοιχείο συγκεκριμένου εργοστασίου. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία πλύσης – απολύμανσης όπως π.χ. η θέρμανση του νερού σε υψηλή θερμοκρασία, και οι οποίες είναι πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές. Οι συγκεκριμένες τεχνικές απολύμανσης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, δεν εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:

«Να διαθέτει σύστημα απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία επεξεργασίας των ενδοσκοπίων».

 

Παράγραφος 11: «Να διαθέτει πρόγραµµα αυτοκαθαρισµού-αυτοαποστείρωσης του πλυντηρίου στο τέλος του προγράµµατος πλύσης.»

Η εν λόγω δυνατότητα συνήθως διατίθεται από διάφορα εργοστασιακά πλυντήρια, ωστόσο το πρόγραμμα αυτό είναι ξεχωριστό και δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (και όχι απαραίτητα στο τέλος κάθε πλύσης). Οπότε, προτείνεται να διορθωθεί φραστικά η εν λόγω παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:

 «Να διαθέτει κύκλο αυτό-απολύμανσης σύμφωνα με EN ISO 15883»

 

Παράγραφος 12: «Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας  καθαρισμού (Hygienic Test).»

Ο όρος Hygienic Test είναι περιοριστικός και πιθανώς αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένου μοντέλου πλυντηρίου ενδοσκοπίων. Το πρότυπο ΕΝ ISΟ 15883 δεν απαιτεί την ύπαρξη τέτοιου προγράμματος οπότε προτείνεται η απαλοιφή της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών.

 

Παράγραφος 13: «Να διαθέτει πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας από αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Υγιεινής.»

Ζητείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Να διαθέτει πιστοποιητικά ή τεστ ελέγχου ποιότητας (προς αξιολόγηση). Το ζητούμενο μηχάνημα  πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο βάση EN ISO 15883-1 & 4.»

 

Παράγραφος 14: «Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα φίλτρων καθαρισμού και αφαλάτωσης του εισερχόμενου νερού χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση. Επίσης να μην χρειάζεται αλλαγή των φίλτρων μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος λειτουργίας του πλυντηρίου.»

Η εν λόγω παράγραφος περιγράφει πιθανώς δυνατότητα συγκεκριμένου μοντέλου, η οποία όμως πιθανώς να είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας. Η μη αλλαγή των φίλτρων πιθανώς να εγκυμονεί κινδύνους στην ορθή διαδικασία λειτουργίας του πλυντηρίου. Προτείνεται να απαλειφθεί.

 

Παράγραφος 16: «Να έχει δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του προγράμματος πλύσης.»

Η εν λόγω δυνατότητα εγκυμονεί κινδύνους στην ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση του πλυντηρίου καθώς και στην αποφυγή φθορών των ενδοσκοπίων από πιθανή ανεπαρκή προσοχή κατά την έναρξη κύκλου του πλυντηρίου. Προτείνεται να απαλειφθεί.

 

Παράγραφος 18: «Να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ειδικού προγράμματος με το βίντεο-σύστημα ενδοσκόπησης, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό ενδοσκοπήσεων του οργάνου, τον τύπο του οργάνου, τον κύκλο πλύσης κ.λ.π..»

Η δυνατότητα αυτή περιγράφει πιθανώς δυνατότητα συγκεκριμένου εργοστασίου. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να δοθούν και μέσω άλλου προγράμματος – του ίδιου του πλυντηρίου – και όχι απαραίτητα μέσω συστήματος βίντεο ενδοσκόπησης. Προτείνεται να απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί όπως:

«Να έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για τον αριθμό των ενδοσκοπήσεων του οργάνου, τον τύπο του οργάνου, τον κύκλο πλύσης κ.λ.π..»

 

Ανακεφαλαιώνοντας και με σκοπό τη δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όσο τεκμηριωμένα αναφέρονται ανωτέρω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Άγουρος

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019

Αρ. πρωτ: 2019/Ε/Ο/104330/ΘΜ/ιφ

Θέμα: «Πρόσκληση στην Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Ενδοσκοπικού Πακέτου.»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της πρόσκλησης σας που αφορά την Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Ενδοσκοπικού Πακέτου με αρ. πρωτ. 14322/21-12-2018 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 10 Ιανουαρίου 2019, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις προδιαγραφές.

Οι υπό διαβούλευση  προδιαγραφές επιλεκτικά σε πολλαπλά σημεία δεν επιτρέπουν την συμμετοχή της εταιρείας μας και επιπλέον προδιαγράφουν ένα σύστημα οκταετίας του οποίου οι προδιαγραφές υπολείπονται σημαντικά από τα συστήματα νέας γενιάς που προμηθεύονται όλα τα νοσοκομεία της χώρας. 

Προτείνουμε να επαναδιατυπωθούν ορισμένες προδιαγραφές διατηρώντας το γενικό τους χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των εταιρειών που διαθέτουν ανάλογα υλικά ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη και πιο συμφέρουσα επιλογή για το Νοσοκομείο σας.

Εναλλακτικά και όπως σας καταθέτουμε στο τέλος της διαβούλευσης  σας προτείνουμε την τροποποίηση των προδιαγραφών για την προμήθεια από το νοσοκομείο σας του πλέον σύγχρονου ενδοσκοπικού συστήματος ELUXEOΤΜ το οποίο διεθνώς έχει αναγνωριστεί σαν το καλύτερο ενδοσκοπικό σύστημα της αγοράς. Η υπεροχή του συστήματος ELUXEOΤΜ της κατασκευάστριας εταιρείας FUJIFILM EUROPE που προτίθεται να προσφέρει στον διαγωνισμό σας η εταιρεία μας, φαίνεται από τις αναφορές που υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία για αυτό και τα πρωτοποριακά οπτικά συστήματα που διαθέτει καθώς και από το ότι παγκοσμίως γνωστά νοσοκομεία στην Ευρώπη για την πρωτοπορία τους στην Γαστρεντερολογία αντικαθιστούν με αυτό τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα ενδοσκοπικά τους συστήματα.

 

Η πρόταση μας για τροποποίηση των προδιαγραφών, έχει μοναδικό σκοπό να επιτρέψει την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, συστημάτων που να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλών προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών, οι οποίες βοηθούν σημαντικά στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου τόσο του εντέρου όσο και του στομάχου.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Μετά τιμής,  

Για την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.

Μαρία Καλόγλου

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Full High Definition (70%)

1. Ψηφιακός Video - Επεξεργαστής εικόνας Full High Definition (7%)

A/A : 3

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με βιντεοενδοσκόπια παλαιότερης γενεάς με ταυτόχρονη απεικονιστική αναβάθμιση τους (Up Scaling) σε HDTV format.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να αφαιρεθεί.

Ο όρος αυτός δεν προσφέρει καμία χρησιμότητα στο νοσοκομείο σας διότι αφετέρου ζητούνται μόνο νέου τύπου ενδοσκόπια και δεν υπάρχει λόγος αγοράς παλαιών ενδοσκοπίων από το νοσοκομείο.

Η εταιρεία μας διαθέτει μόνο νεότατου τύπου ενδοσκόπια τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και τα οποία δύναται να προσφέρει στον διαγωνισμό.

Η συμβατότητα με τα ήδη παλαιά ενδοσκόπια του νοσοκομείου σας γίνεται μόνο με τον παραπάνω κατασκευαστικό οίκο ΟLYMPUS και σε αυτήν την περίπτωση αποκλείονται όλοι οι άλλοι κατασκευαστικοί οίκοι.

A/A : 9

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής μεγέθυνσης x1.0, x1.2, x1.5 της εικόνας της εξέτασης, ελεγχόμενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους διακόπτες του ενδοσκοπίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί. Η ανάγκη για μεγέθυνση είναι προφανής ότι χρειάζεται αλλά οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε 3 μόνο βήματα αναφέρονται στο prospectus της εταιρείας Olympus και αποκλείουν την εταιρεία μας από τον διαγωνισμό.

Ο βίντεο επεξεργαστής που διαθέτουμε και θα προσφέρουμε έχει την επιλογή μεγέθυνσης σε (20)  βήματα και όχι μόνο σε 3 που ζητείται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε όσο το δυνατόν περισσότερα βήματα

A/A : 10

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα και χειροκίνητα (Auto Brightness) σε διαφορετικά επίπεδα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος (Auto Βrightness), είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus  και θα πρέπει να διορθωθεί. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα και χειροκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα.

A/A : 11

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να   διαθέτει ρύθμιση αυξομείωσης και ευαισθησίας του φωτός (Automatic Gain Control), ανάλογα με την απόσταση της κάμερας από τα είδωλο που εστιάζουμε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος (Automatic Gain Control), είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus  και θα πρέπει να διορθωθεί. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει ρύθμιση αυξομείωσής και ευαισθησίας του φωτός ανάλογα με την απόσταση της κάμερας από το είδωλό που εστιάζουμε.

A/A : 13

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να    διαθέτει δυνατότητα επιλογής εικόνων της εξέτασης μέσω του menu και εισαγωγής σχολίων σε αυτές για κάθε ασθενή καθώς και αποθήκευσης τους στην αποθηκευτική μνήμη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus  και θα πρέπει να διορθωθεί. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει την δυνατότητα εισαγωγής σχολίων είτε κατά την διάρκεια της εξέτασης είτε σε ήδη αποθηκευμένη εικόνα για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

A/A : 16

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να    έχει δυνατότητα μνήμης ρυθμίσεων των παραμέτρων όπως, ισορροπίας λευκού χρώματος (White balance), τρόπου φωτομέτρησης (Iris mode), επιλογής του τόνου του συνολικού χρώματος (Color tone), μεγέθους της εικόνας (Image size), καθώς και της ρύθμισης της βελτίωσης της εικόνας (Image Enhancement), ακόμα και όταν η συσκευή παραμείνει κλειστή. Να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Όλες οι παραπάνω ορολογίες είναι φωτογραφικές της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρονται στα prospectus  και θα πρέπει να διορθωθεί.

Όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες διαθέτουν την δυνατότητά για τις παραπάνω ρυθμίσεις αλλά με διαφορετικές ονομασίες. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτονται οι παραπάνω λειτουργίες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να έχει δυνατότητα μνήμης ρυθμίσεων όλων των παραμέτρων ακόμα και όταν η  συσκευή παραμείνει κλειστή. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.

A/A : 20

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να    διαθέτει εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων: RGB. Y/C, BNC, καθώς και ψηφιακές εξόδους DVl-D (1080) (Digital SDI) HD/SDSDI.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν κατάλληλες εξόδους με διαφορετικούς αντάπτορες - συνδετικά, για την σύνδεση τους με μόνιτορ, εκτυπωτές και άλλα. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να διαθέτει πληθώρα εξόδων εικόνας κατάλληλες για την σύνδεση του με μόνιτορ εκτυπωτές και άλλα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές καθώς και αναλογικές εξόδους εικόνας για την σύνδεση του με μόνιτορ.

2. Πηγή ψυχρού φωτισμού (6%)

A/A : 2

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει λυχνία σύγχρονης τεχνολογίας XENON≥ 300 Watt ή LED ισοδύναμης έντασης και μεγάλης διάρκειας λειτουργίας, αποδίδοντας την μέγιστη δυνατή ποιότητα και απόδοση φωτισμού, καλύπτοντας όλες τις πιθανές ανάγκες επεμβάσεων. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ διάρκεια ζωής λυχνίας, χρωματικές αποδόσεις, κλπ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Με τον παραπάνω όρο το νοσοκομείο σας θέλει να προμηθευτεί σύστημα φωτισμού είτε με τεχνολογία ΧΕΝΟΝ 300Watt είτε με LED ισοδύναμης έντασης, χωρίς όμως να αναφέρεται στην τεχνολογία LED εάν διαθέτει τις νέες και πλήρως αποδέκτες από την παγκόσμια γαστρεντερολογική κοινότητα τεχνολογίες, και τις οποίες έχουν μόνο οι πλέον σύγχρονες πήγες

με σύστημα πολλαπλού φωτισμού τύπου LED που διαθέτουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές πήγες εκπομπής μήκους κύματος του φωτός και το οποίο, ενισχύει την απεικόνιση της αιμοσφαιρίνης και  αυξάνει την ορατότητα της επιφάνειας των αιμοφόρων αγγείων και της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου για την αναγνώριση των βλαβών, των φλεγμονών και των πρώιμων σταδίων του καρκίνου.

Με αυτόν τον όρο και χωρίς να ζητούνται οι νέες τεχνολογίες, το νοσοκομείο σας θα προμηθευτεί παλαιού τύπου πηγή φωτισμού τεχνολογίας 2012 και την οποία διαθέτει στην πολύ φθηνή σειρά της μόνο η εταιρεία OLYMPUS. Το σύστημα με φωτισμό LED της εταιρείας

OLYMPUS έχει εγκατεστημένο μόνο ένα LED λευκού φωτός και δεν διαθέτει επαρκή φωτισμό λόγω της μικρής ποσότητας σε LUMENS με αποτέλεσμα η εικόνα στο εξεταζόμενο πεδίο να είναι σκοτεινή ειδικά σε περιπτώσεις αιμορραγίας που το φως απορροφάτε από το αίμα.

Η φωτιστική απόδοση του συστήματος με led όπως και αναφέρεται στα επίσημα prospectus της εταιρείας OLYMPUS είναι μόνο 50% μεγαλύτερη από του παλαιού τύπου λυχνίες αλογόνου, η οποία έχει καταργηθεί και υπάρχει μόνο ως εφεδρική. Η σύγκριση με οποιαδήποτε λυχνία ΧΕΝΟΝ είναι υπερ της xenon με τουλάχιστον 400% μεγαλύτερη φωτεινότητα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας και να διαθέτει λυχνία ΧΕΝΟΝ 300W η σύστημα πολλαπλού φωτισμού με τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες πήγες φωτός οι οποίες να εκπέμπουν φως σε διαφορετικά μήκη κύματος από 410nm έως 615nm καλύπτοντας τις απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου. Ο συνδυασμός τους να δίνει υψηλής απόδοσης λευκό φωτισμό κατάλληλο για ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS.

A/A : 3

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Nα διαθέτει οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης για την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού βλεννογόνου. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία προς αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Αυτή η λειτουργία γίνεται είτε με την ψηφιακή μέθοδο χρωμοενδοσκόπησης είτε με  σύστημα οπτικού φίλτρου. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να είναι συμβατή με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, κατάλληλο για τη διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου.

3. Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD Full High Definition (6%)

A/A : 12

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από το χειριστήριο τουλάχιστον 4 κομβίων πλήκτρων του χειριστηρίου για την ενεργοποίηση διαφόρων παραμέτρων (ρύθμιση ίριδας πάγωμα, ξεπάγωμα εικόνας σύλληψη φωτογραφίας, ρύθμιση μεγέθους εικόνας κ.λ.π.).  Να αναφερθούν για αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει  τη δυνατότητα εκτέλεσης λειτουργιών και ρυθμίσεις παραμέτρων μέσω κομβίων του χειριστηρίου όπως (πάγωμα, σύλληψη φωτογραφίας, κ.λπ.).

Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.

A/A : 13

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να είναι συμβατό με οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης κατάλληλο για τη διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου καθώς και δυνατότητα απεικόνισης της μορφολογίας των κρυπτών και τον βαθμό δυσπλασίας. Να περιγραφεί η μέθοδος αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (με αναφορά τους) και πιστοποίηση με κατάθεση επιστημονικών μελετών και άρθρων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Αυτή η λειτουργία γίνεται είτε με την ψηφιακή μέθοδο χρωμοενδοσκόπησης είτε με  σύστημα οπτικού φίλτρου. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να είναι συμβατό με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, κατάλληλο για τη διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου.

4. Εύκαμπτο κολονοσκόπιο FHD [Full High Definition)

A/A : 12

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από το χειριστήριο τουλάχιστον 4 κομβίων πλήκτρων του χειριστηρίου για την ενεργοποίηση διαφόρων παραμέτρων (ρύθμιση ίριδας πάγωμα, ξεπάγωμα εικόνας σύλληψη φωτογραφίας, ρύθμιση μεγέθους εικόνας κ.λ.π.). Να αναφερθούν για αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει  τη δυνατότητα εκτέλεσης λειτουργιών και ρυθμίσεις παραμέτρων μέσω κομβίων του χειριστηρίου όπως (πάγωμα, σύλληψη φωτογραφίας, κ.λπ.).

Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.

A/A : 13

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να είναι συμβατό με οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης κατάλληλο για τη διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα ταυ βλεννογόνου καθώς και δυνατότητα απεικόνισης της μορφολογίας των κρυπτών και τον βαθμό δυσπλασίας. Να περιγραφεί η μέθοδος αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (με αναφορά τους) και πιστοποίηση με κατάθεση επιστημονικών μελετών και άρθρων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Αυτή η λειτουργία γίνεται είτε με την ψηφιακή μέθοδο χρωμοενδοσκόπησης είτε με  σύστημα οπτικού φίλτρου. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να είναι συμβατό με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, κατάλληλο για τη διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου.

A/A : 14

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει σύστημα μεταβολής του συντελεστή ευκαμψίας από τον ενδοσκόπο σε διαφορετικά επίπεδα μέσω επιλογέα ενσωματωμένου ανάλογα με την ανατομική του εξεταζόμενου παχέος εντέρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και πρέπει να διορθωθεί.

Αυτή η λειτουργία γίνεται είτε με επιλογέα στο ενδοσκόπιο είτε με αυτόματό σύστημα βαθμιαίας μεταβλητής σκληρότητας ενσωματωμένο στον σωλήνα εισαγωγής του ενδοσκοπίου. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει σύστημα μεταβολής της σκληρότητας του ευκάμπτου τμήματος του ενδοσκοπίου είτε με επιλογή από τον χρήστη είτε αυτόματο σύστημα βαθμιαίας μεταβλητής σκληρότητας ενσωματωμένο στον σωλήνα εισαγωγής του ενδοσκοπίου.

5. Εύκαμπτο Επεμβατικό Video Δωδεκαδακτυλοσκόπιο (6%)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει των νέων προδιαγραφών ασφαλείας σχετικά με την σωστή απολύμανση των ενδοσκοπίων της ESGE τα οποία έχουν τροποποιεί το 2018 τα δωδεκαδακτυλοσκόπια που δεν διαθέτουν αποσπώμενη κεφαλή κάτω άκρου συσσωρεύουν μολυσματικές ουσίες στην περιοχή κάτω και γύρω από το ρύγχος και  δεν μπορούν να απολυμανθούν με ασφάλεια καθιστώντας τα μη ασφαλή για χρήση.

Επιπλέον στην Αμερική λόγω των ανώτερο προβλημάτων παρουσιάστηκαν επιμολύνσεις σε ασθενείς μετά την ενδοσκόπηση και αποσυρθήκαν όλα τα δωδεκαδακτυλοσκόπια που δεν διέθεταν αποσπώμενη κεφαλή.

Όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες διαθέτουν ενδοσκόπια με αποσπώμενη κεφαλή και καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις της ESGE.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί κατάλληλη προδιαγραφή η οποία να καλύπτει τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας ως εξής.

Να έχει την δυνατότητα  αφαίρεσης του κάτω άκρου του ενδοσκοπίου από τον χρήστη για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό του.

6. Ενδοσκοπικά μόνιτορ LCD τεχνολογίας FHD (5%)

A/A : 1

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να είναι ≥ 19" υψηλής ευκρίνειας TFT LCD ή κατά προτίμηση LED.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Σε ένα σύστημα πολλή υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION το κατάλληλο σε διαστάσεις μόνιτορ για να αποδώσει την εικόνα των ενδοσκοπίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 26’’ και τεχνολογίας μόνο LED BACKLIGHT. Το 19’’ που ζητείται δεν αποδίδει ποιοτικά την πολλή υψηλή ευκρίνεια που διαθέτει το ζητούμενο από τις προδιαγραφές σύστημα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION, LED Backlight τουλάχιστον 26’’ ιντσών.

A/A : 4

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει τις εισόδους DV, DVI HD, VGA. Να αναφερθούν τυχόν επιπρόσθετες προς αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν κατάλληλες εισόδους με διαφορετικούς αντάπτορες - συνδετικά, για την σύνδεση τους. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να διαθέτει πληθώρα εισόδων εικόνας κατάλληλες για την σύνδεση του με τον προσφερόμενο βίντεο επεξεργαστή εικονας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές καθώς και αναλογικές εισόδους εικόνας κατάλληλες για την σύνδεση του με τον προσφερόμενο βίντεο επεξεργαστή εικονας.

7. Αναρρόφηση (5%)

A/A : 1

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει διαστάσεις: ύψος ως 210mm, πλάτος ως 305 mm, βάθος ως 375mm περίπου. Να αναφερθούν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Να έχει διαστάσεις: ύψος ως 210mm, πλάτος ως 305mm, βάθος ως 375mm περίπου. Να αναφερθούν.

Η ζητούμενη προδιαγραφή δεν επιτρέπει την προμήθεια αναρροφήσεων διαφορετικών διαστάσεων οι οποίες έχουν άδεια χρήσης και πιστοποίηση Medical CE mark devices.

Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να έχει κατάλληλες διαστάσεις για την τοποθέτηση της στο προσφερόμενο τροχήλατο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να έχει διαστάσεις κατάλληλες για την ασφαλή τοποθέτηση της στο προσφερόμενο τροχήλατο.

A/A : 3

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η πίεση κενού (nominal vacuum) να φθάνει έως και 95 kPa, με σχετική ένδειξη στην πρόσθια επιφάνεια της συσκευής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Η πίεση κενού (nominal vacuum) να φθάνει έως και 95 kPa, με σχετική ένδειξη στην πρόσθια επιφάνεια της συσκευής.

Η ζητούμενη προδιαγραφή δεν επιτρέπει την προμήθεια αναρροφήσεων οι οποίες έχουν άδεια χρήσης και πιστοποίηση Medical CEmark devices.

Η προτεινόμενη από την εταιρία μας συσκευή αναρρόφησης  διαθέτει ισχυρό moter με μέγιστη αναρροφητική ικανότητα στα 90 kPa και είναι κατάλληλη για όλες τις χρήσεις όπως για ενδοσκοπικά συστήματα, κλινικές, χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, μονάδες εντατικής θεραπείας και προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρία και για λιποαναρροφήσεις. Είναι δε  δοκιμασμένη με επιτυχία για τον σκοπό αυτό σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η πίεση κενού (nominal vacuum) να φθάνει τουλάχιστον 90 kPa, με σχετική ένδειξη στην πρόσθια επιφάνεια της συσκευής.

A/A : 4

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ροή του αέρα (nominal free air vacuum) να είναι μεταξύ 40 -60 λίτρα/λεπτό περίπου, μέσω σχετικού επιλογέα. Να αναφερθεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Η ροή του αέρα (nominal free air vacuum) να είναι μεταξύ 40-60 λίτρα/λεπτό περίπου, μέσω σχετικού επιλογέα. Να αναφερθεί.

Η ζητούμενη προδιαγραφή δεν επιτρέπει την προμήθεια αναρροφήσεων οι οποίες έχουν άδεια χρήσης και πιστοποίηση Medical CE mark devices.

Η προτεινόμενη από την εταιρία μας συσκευή αναρρόφησης  διαθέτει ισχυρό moter με μέγιστη αναρροφητική ικανότητα στα 90 kPa και είναι κατάλληλη για όλες τις χρήσεις όπως για ενδοσκοπικά συστήματα, κλινικές, χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, μονάδες εντατικής θεραπείας και προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρία και για λιποαναρροφήσεις. Είναι δε  δοκιμασμένη με επιτυχία για τον σκοπό αυτό σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η ροή του αέρα (nominal free air vacuum) να είναι τουλάχιστον 40 λίτρα/λεπτό περίπου, μέσω σχετικού ρυθμιστή. Να αναφερθεί.

12. Αυτόματο Πλυντήριο - Απολυμαντής Ενδοσκοπίων Με Θερμοχημική Επεξεργασία Μιας θέσεως (6%)

A/A : 1

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το προσφερόμενο πλυντήριο να είναι ειδικά κατασκευασμένο, μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής, με δυνατότητα θερμοχημικής επεξεργασίας ενδοσκοπίων (απολύμανση) έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus  και θα πρέπει να διορθωθεί. Η παραπάνω προδιαγραφή δεν έχει τεχνολογική αξία και δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές που επιλέγουν την κατασκευή πλυντηρίων με ανθεκτικά υλικά κατασκευής και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί για την καταλληλόλητα τους και για την ασφαλή πλύση και απολύμανση ενδοσκοπίων, και διαθέτουν όλα τα στάνταρ της ευρωπαϊκής ένωσης CE MARK/ ISO 15883 1 & 4 Compliant.

Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που είναι υποχρεωτικά από την ευρωπαϊκή ένωση και να μπορεί να απολυμαίνει με ασφάλεια όλους τους τύπους εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το προσφερόμενο πλυντήριο να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας CE MARK/ ISO 15883 1 & 4 Compliant και να είναι ειδικά κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά κατασκευής, με δυνατότητα θερμοχημικής επεξεργασίας ενδοσκοπίων κατάλληλη για εύκαμπτα ενδοσκόπια όλων των εταιρειών. Να δοθεί επίσημη εγγύησή από τον κατασκευαστικό οίκο για την ασφαλή απολύμανση και μη καταστροφή τους για τα ενδοσκοπία όλων των μεγάλων κατασκευαστικών οίκων  ενδοσκοπίων πχ. OLYMPUS , FUJIFILM, PENTAX κτλ.

A/A : 3

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει ειδικό καλάθι (basket) μέσα στο οποίο να τοποθετούνται τα ενδοσκόπια και τα αναλώσιμα υλικά για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά το πλύσιμο και για την αποφυγή φθοράς και καταστροφής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus  και θα πρέπει να διορθωθεί. Η παραπάνω προδιαγραφή δεν έχει τεχνολογική αξία και δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές που επιλέγουν την κατασκευή πλυντηρίων με ανθεκτικά υλικά κατασκευής και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί για την καταλληλόλητα τους και για την ασφαλή πλύση και απολύμανση ενδοσκοπίων, και διαθέτουν όλα τα στάνταρ της ευρωπαϊκής ένωσης CE MARK/ ISO 15883 1 & 4 Compliant.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει ειδικό καλάθι ή χώρο τοποθέτησης στο οποίο να τοποθετούνται τα ενδοσκόπια για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά το πλύσιμο και για την αποφυγή φθοράς και καταστροφής τους.

A/A : 6

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), του ίδιου οίκου με το πλυντήριο, η οποία να απολυμαίνει το νερό σε όλα το στάδια επεξεργασίας καθώς και στo τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, στο οποίο να προστίθεται μικρή ποσότητα απολυμαντικού υγρού για καλύτερα αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus και θα πρέπει να διορθωθεί. Δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές πλυντηρίων οι οποίοι διαθέτουν την παραπάνω λειτουργία απολύμανσης του νερού σε όλα τα στάδια επεξεργασίας ακόμη και στο τελευταίο ξέπλυμα και την οποία κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει σύστημα επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται είτε με λυχνία UV είτε με φίλτρα νερού (bacteria free) σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του ενδοσκοπίου έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα της απολύμανσης.

A/A : 12

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητος καθαρισμού (Hygienic Test).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος (Hygienic Test), είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus και θα πρέπει να διορθωθεί. Το ζητούμενο για το νοσοκομείο είναι να καλύπτεται η παραπάνω λειτουργία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει διαδικασία (test) για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πλυντηρίου.

A/A : 14

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα φίλτρων καθαρισμού και αφαλάτωσης του εισερχόμενου νερού χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση. Επίσης να μην χρειάζεται αλλαγή των φίλτρων μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος λειτουργίας του πλυντηρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus και θα πρέπει να διορθωθεί.  Στα πλυντήρια ενδοσκοπίων που χρησιμοποιούν νέα υλικά απολύμανσης με υπεροξικό διάλυμα φιλικό προς τα ενδοσκόπια, τον χρήστη, αλλά και το περιβάλλον, και η εταιρεία μας διαθέτει και δύναται να προσφέρει, δεν χρειάζεται αποσκλήρυνση αλάτων.

Σημειώσατε δε ότι η αποσκλήρυνση αλάτων είναι απαιτητή μόνο στην χρήση διαλύματος Γλουταραλδεϋδης η οποία τείνει να καταργηθεί και με βάση τις νέες διαδικασίες της ESGE. Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι κατασκευαστές πλυντηρίων διαθέτουν σύστημα απολύμανσης με την χρήση υπεροξικού διαλύματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το προσφερόμενο πλυντήριο να διαθέτει σύστημα καθαρισμού του εισερχομένου νερού και να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά με χημική σύνθεση υπεροξικού οξέος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση των ενδοσκοπίων.

A/A : 16

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του προγράμματος πλύσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus  και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η φωτογραφική απαίτηση της ύπαρξης δυνατότητας χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του προγράμματος πλύσης δεν έχει τεχνολογική αξία και δεν προσφέρει κανένα λειτουργικό πλεονέκτημα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει των νέων προδιαγραφών ασφαλείας σχετικά με την σωστή απολύμανση των ενδοσκοπίων της ESGE, καθώς και με βάση την ήδη διαδικασία που γίνεται σε όλα τα ενδοσκοπικά εργαστήρια το ενδοσκόπιο θα πρέπει να απολυμαίνεται αμέσως μετά την χρησιμοποίηση του σε ασθενή για την αποφυγή συσσώρευσης και ανάπτυξης των μολυσματικών ουσιών, αλλά και για την αποφυγή βλαβών όπως μπλοκάρισμα – φράξιμο του καναλιού νερού αέρα.

A/A : 18

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ειδικού προγράμματος με το βίντεο-σύστημα ενδοσκόπησης, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό ενδοσκοπήσεων του οργάνου, τον τύπο του οργάνου, τον κύκλο πλύσης κ.λ.π.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο συγκεκριμένος όρος είναι φωτογραφικός της εταιρείας ΟLYMPUS και αναφέρεται στα prospectus. Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι φωτογραφική καθότι αφορά συγκεκριμένο πλυντήριο και συγκεκριμένα ενδοσκόπια και θα πρέπει να διορθωθεί.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων των υπό πλύση ευκάμπτων ενδοσκοπίων. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου επίτευξης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε το ολοκληρωμένο σύστημα βιντεοενδοσκόπησης υψηλής ανάλυσης με τεχνολογία Multi LightΤΜ, BLI & LCI, ELUXEOΤΜ.

Το σύστημα ELUXEOΤΜ μέσα στον έναν χρόνο που κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά έγινε αποδεκτό απ' όλη την γαστρεντερολογική κοινότητα για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες που διαθέτει οι οποίες βοηθούν σημαντικά στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου τόσο του εντέρου όσο και του στομάχου. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ευρωπαϊκά κέντρα αναγνωρισμένης αξίας με διεθνή ακτινοβολία προμηθεύτηκαν το σύστημα άμεσα. Στην συνημμένη λίστα (Experts users) αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα κέντρα αυτά που αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματα του συστήματος και επέλεξαν να το αγοράσουν. Οι διευθυντές αυτών των νοσοκομείων είναι γιατροί παγκόσμιου κύρους και αναγνώρισης όπως οι καθηγητές Neumann από την Γερμανία, Fockens από την Ολλανδία, Repici από την Ιταλία, Bisschops από το Βέλγιο, Bhandari από την Αγγλία κ.α. 

Η αγορά του συστήματος ELUXEOΤΜ δίνει αφενός στους ιατρούς του νοσοκομείου σας την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις μοναδικές τεχνολογίες του προς όφελος των ασθενών και αφετέρου προσδίδει στο νοσοκομείο σας την αίγλη των πρωτοπόρων που χρησιμοποιούν & επωφελούνται από αυτές τις τεχνολογίες.

Επιπλέον σημειώστε ότι πολλοί από τους παραπάνω αναφερόμενους χρήστες του συστήματος ELUXEOΤΜ ήταν ήδη χρήστες της σειράς 190 της εταιρείας OLYMPUS την οποία και εγκατέλειψαν. 

Όπως φαίνεται από τις δημοσιευμένες λίστες σχετικά με τη χρήση  των τεχνολογιών BLI & LCI και πως αυτές βοηθούν στην καλύτερη και ακριβέστερη διάγνωση του γαστρεντερολογικού καρκίνου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα για την τεχνολογία LCI υπάρχουν ήδη μελέτες που δείχνουν ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση πολυπόδων και καλύτερο Adenoma & Polyp Detection Rate ενώ για την τεχνολογία BLI ήδη μια ομάδα παγκοσμίως γνωστών επιστημόνων επεξεργάζεται ένα εξελιγμένο σύστημα χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των εντερικών πολυπόδων με βάση αυτή με όνομα BASIC, το οποίο παρουσιάστηκε στο προσφατο πανευρωπαϊκό γαστρεντερολογικό συνέδριο. 

Υπάρχουν οι απαραίτητες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία BLI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση πολυπόδων με βάση την υπάρχουσα κατηγοριοποίηση που ήταν βασισμένη στην παλιά τεχνολογία NBI.

Από τα παραπάνω είναι προφανή τόσο τα επιστημονικά πλεονεκτήματα όσο και τα πλεονεκτήματα μάρκετινγκ που θα προσδώσει στο νοσοκομείο σας η αγορά του συστήματος ELUXEΟ.

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος ELUXEOΤΜ

1. Ψηφιακός Video - Επεξεργαστής εικόνας FHD Full HD Endoscopy

2. Πηγή ψυχρού φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διαφορετικά μήκη

    κύματος ή ΧΕΝΟΝ 300W.

3. Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD Full HD Endoscopy

4. Εύκαμπτο Video Κολονοσκόπιο FHD Full HD Endoscopy

5. Εύκαμπτο Video Δωδεκαδακτυλοσκόπιο FHD Full HD Endoscopy

6. Ενδοσκοπικό μόνιτορ LED BACKLIGHT 27 ιντσών

7. Αναρρόφηση

8. Τροχήλατο

9. Συσκευή CO2 Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού

10. Αντλία έγχυσης νερού

11. Διαθερμία Με Συσκευή Αργού (Argon) Για Ενδοσκοπική Χρήση

12. Αυτοματο Πλυντήριο – Απολυμαντής Ενδοσκοπίων Με Θερμοχημική Επεξεργασία

      Μιας Θέσεως.

 

1. Ψηφιακός Video - Επεξεργαστής εικόνας FHD Full HD Endoscopy

 1. Να είναι ψηφιακός, νέας γενιάς & τεχνολογίας και να συνεργάζεται απαραίτητα με ενδοσκόπια με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας τελευταίας γενιάς CCD & CMOS.
 2. Να διαθέτει απαραίτητα υψηλή ανάλυση FULL HD Endoscopy 1920x1080 pixels ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
 3. Να συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύστημα χρωμοενδοσκόπησης για την διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού και την ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με τον λευκό φωτισμό.
 4. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και επιλογής τουλάχιστον 5 διαφορετικών φίλτρων και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης της εικόνας λευκού φωτός και της εικόνας της χρωμοενδοσκόπησης.
 5. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα αυτόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης.
 6. Να διαθέτει ρύθμιση της σαφήνειας της δομής της εικόνας ώστε να επιτρέπει την κοντινότερη παρατήρηση των λεπτομερειών.
 7. Να διαθέτει σύστημα ενίσχυσης της απεικόνισης των αγγείων για καλύτερη απεικόνιση των φλεβικών σχηματισμών στον βλεννογόνο.
 8. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της φωτομέτρησης (Iris control) με ρυθμίσεις  peak, average και auto ώστε η φωτεινότητα της εικόνας να προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι περιοχές υπερβολικού φωτισμού.
 9. Να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης με χωρητικότητα τουλάχιστον 3Gb για την αποθήκευση των ενδοσκοπικών εικόνων που επιλέγονται κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης. Να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 700 εικόνες για κάθε ενδοσκόπηση και πάνω από 20.000 εικόνες συνολικά.
 10. Να διαθέτει και εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης σε μονάδα USB για την άμεση μεταφορά των εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 11. Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε τουλάχιστον 10 βήματα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει την πλέον κατάλληλη ρύθμιση της εικόνας ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ο μεγαλύτερος αριθμός βημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 12. Να διαθέτει σύστημα απομόνωσης των ενδοσκοπίων το οποίο να επιτρέπει την εναλλαγή τους χωρίς την απαίτηση απενεργοποίησης του συστήματος ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση μεταξύ των εξετάσεων.
 13. Κατά την διαδικασία FREEZE να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης στην οθόνη δεύτερης live εικόνας έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η εξέταση θα συνεχιστεί με ασφάλεια.
 14. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος σε τουλάχιστον 5 επίπεδα, από 1/60 έως 1/800, έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη. Να αναφερθούν τα επίπεδα αναλυτικά για αξιολόγηση.
 15. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του κόκκινου, πράσινου και του μπλε χρώματος, σε τουλάχιστον 9 διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση ο αριθμός των χρωμάτων και των επίπεδων ρύθμισης τους. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 16. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων όπως χρώμα, φωτεινότητα, λεπτομέρεια, αντίθεση κλπ. για τουλάχιστον 5 διαφορετικά πρότυπα ξεχωριστά, οι οποίες να μπορούν να ανακληθούν με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 17. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης στοιχείων για τουλάχιστον 40 ασθενείς,  20 ενδοσκοπικές επεμβάσεις και 20 ιατρούς μέσω του πληκτρολογίου.
 18. Να συνεργάζεται πλήρως με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS καθώς και με ενδοσκόπια με σύστημα οπτικής μεγέθυνσης.
 19. Να διαθέτει ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης δικτύου σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο DICOM για την μεταφορά εικόνων και στοιχείων της εξέτασης (DICOM SEND) καθώς και
 20. στοιχείων από την καρτέλα του ασθενούς(DICOM WORKLIST). Το σύστημα να είναι εγκαταστημένο στον βίντεο επεξεργαστή χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού συστήματος.
 21. Να διαθέτει ρύθμιση της αντίθεσης (contrast) σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά επίπεδα.
 22. Να διαθέτει ρύθμιση της φωτεινότητας (brightness) σε τουλάχιστον 9 διαφορετικά επίπεδα αναλογα με τα επίπεδα φωτεινότητας της εικόνας.
 23. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του ενδοσκοπίου με ταυτόχρονη απεικόνισή στην οθόνη του τύπου του και του SN για την συνεργασία με συστήματα τεκμηρίωσης.
 24. Να έχει την δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου (διάμετρος καναλιού, εξωτερική διάμετρος, θέση καναλιού βιοψίας, θέση water jet κλπ.) καθώς και σχόλια του χρήστη.
 25. Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακή έξοδο FULL HIGH DEFINITION 1920x1080 για σύνδεση με FULL HIGH DEFINITION μόνιτορ.
 26. Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους για σύνδεση συστημάτων καταγραφής καθώς και αναλογικές εξόδους.
 27. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο USB για σύνδεση με ψηφιακό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων.
 28. Να έχει την δυνατότητά σύνδεσης με ποδοδιακόπτη για την πραγματοποίηση διαφόρων λειτουργιών όπως, πάγωμα εικόνας, επιλογή της ίριδος, επιλογή του διαφράγματος, επιλογή της χρωμοενδοσκόπησης, επιλογή της ηλεκτρονικής καθώς και της οπτικής μεγέθυνσης. Να αναφερθούν όλες οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.
 29. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα prospectus και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

2. Πηγή ψυχρού φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διαφορετικά μήκη  κύματος η  ΧΕΝΟΝ 300W.

 1.    1.Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας και να διαθέτει λυχνία ΧΕΝΟΝ 300W η σύστημα πολλαπλού   φωτισμού με τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες πήγες φωτός οι οποίες να εκπέμπουν φως σε διαφορετικά μήκη κύματος από 410nm έως 615nm καλύπτοντας τις απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου. Ο συνδυασμός τους να δίνει υψηλής απόδοσης λευκό φωτισμό κατάλληλο για ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS.
 2. 2. Να διαθέτει ειδική οπτική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου με διαφοροποίηση του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση πρόσθετων φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.
 3. Να διαθέτει ειδική οπτική μέθοδο που να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern), με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο
 4. Η διάρκεια ζωής του συστήματος φωτισμού να είναι τουλάχιστον 10.000 ώρες για μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση να συνοδεύεται με ανάλογο αριθμό λυχνιών που να καλύπτει τις προαναφερόμενες ώρες λειτουργίας.
 5. Να μπορεί να συνδεθεί με ενδοσκόπια που διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την προστασία των ενδοσκοπίων κατά την απολύμανση τους.
 6. Να μπορεί να συνδεθεί  με ενδοσκόπια που διαθέτουν σύστημα οπτικού LASER για την μετάδοση χωρίς απώλειες των δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι νέοι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS.
 7. Να μπορεί να συνδεθεί με ενδοσκόπια που διαθέτουν ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού.
 8. Να διαθέτει λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης του φωτός για την αποφυγή πήξης του αίματος στην περίπτωση αιμορραγίας κατά την διάρκεια των επεμβατικών και θεραπευτικών πράξεων. 
 9. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης ρύθμισης του φωτός με οπτικές ενδείξεις στην πρόσθια επιφάνεια της πηγής σε τουλάχιστον 10 βήματα.
 10. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ελεγχόμενο από τον επεξεργαστή εικόνας.
 11. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία αέρα που να ρυθμίζεται σε τουλάχιστον 4 βήματα.
 12. Να διαθέτει ειδικό φίλτρο συγκράτησης της σκόνης του εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποφυγή βλαβών. Να μπορεί να καθαριστεί εύκολα από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής.
 13. Να είναι ενσωματωμένη η ξεχωριστή με τον βίντεο επεξεργαστή
 14. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

3. Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD Full HD Endoscopy

 1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με ανάλυση άνω του ενός Μega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. 
 2. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
 3. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.
 4. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.
 5. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS. 
 6. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού.
 7. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά την διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου.
 1. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα αυτόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης, ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης
 2. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ανάλογα με την απόσταση από το εξεταζόμενο πεδίο για την αποφυγή υπερβολικού φωτισμού είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη παρατήρηση του βλεννογόνου.
 3. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος και σωλήνα εισαγωγής ίση ή μικρότερη από 9.3mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.
 4. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.100mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 5. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνατότητα παρατήρησης από 2 έως και 100mm βάθος δίνοντας την δυνατότητα βαθύτερης ανάλυσης των βλεννογονικών δομών.
 6. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 140º μοίρες.
 7. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 210°, κάτω 90°, δεξιά 100° και αριστερά 100°.
 8. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας 2.8mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών πράξεων. 
 9. Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά.
 10. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
 11. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

4. Εύκαμπτο Video Κολονοσκόπιο FHD Full HD Endoscopy

 1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με ανάλυση άνω του ενός Μega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. 
 2. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
 3. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.
 4. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο.
 5. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS.
 1. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού.
 2. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά την διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου.
 3. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα αυτόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης, ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης
 4. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ανάλογα με την απόσταση από το εξεταζόμενο πεδίο για την αποφυγή υπερβολικού φωτισμού είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη παρατήρηση του βλεννογόνου.
 5. Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής με βαθμιαία μεταβλητή σκληρότητα καθώς και σύστημα υποβοήθησης της κολονοσκόπησης το οποίο να εξασφαλίζει την μεταφορά της δύναμης και της ροπής που εφαρμόζει ο χρήστης, έτσι ώστε να βελτιώνεται η κατευθυντικότητα του ενδοσκοπίου κατά μήκος του παχέος εντέρου και να διευκολύνεται η διέλευση του από οξείες καμπές για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενή κατά την διενέργεια της εξέτασης.
 6. Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση ή μικρότερη από 12.8mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.
 7. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.690mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 8. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνατότητα παρατήρησης από 2 έως και 100mm βάθος δίνοντας την δυνατότητα βαθύτερης ανάλυσης των βλεννογονικών δομών.
 9. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 140º μοίρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρατήρηση δύσκολων περιοχών του εντέρου όπως η οπίσθια πλευρά των πτυχών.
 10. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 180°, κάτω 180°, δεξιά 160° και αριστερά 160°.
 11. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για την διενέργεια προηγμένων επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων.
 12. Να διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου (water jet) με σύνδεση στο κοννέκτορα κι όχι στο χειριστήριο.
 13. Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά.
 14. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
 15. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

5. Εύκαμπτο Video Δωδεκαδακτυλοσκόπιο FHD Full HD Endoscopy

 1. Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας.
 2. Να διαθέτει έγχρωμο CCD τεχνολογίας FULL HD Endoscopy υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. 
 3. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης τεχνολογίας FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels, έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
 4. Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης.
 5. Να  διαθέτει απαραίτητα εξωτερική διάμετρο κάτω άκρου ίση ή μικρότερη από 13.1 mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης και την πρόσβαση σε ασθενείς με στενώσεις.
 6. Να διαθέτει μήκος εργασίας μεγαλύτερο ή ίσο από 1250mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων.
 7. Να διαθέτει ειδικό κλειστό σύστημα του μηχανισμού κίνησης του όνυχα (forceps elavator) για την αποφυγή εισαγωγής μολυσματικών στοιχείων στο συρματόσκοινο κίνησης του. 
 8. Να διαθέτει εύρος οράσεως 100 μοίρες
 9. Να διαθέτει γωνία οράσεως (retro)  τουλάχιστον 5 μοιρών για την εύκολη τοποθέτηση των καθετήρων στο φύμα του vater.
 10. Να διαθέτει απαραίτητα βάθος πεδίου 4-60 χιλιοστά.
 11. Να διαθέτει  κανάλι βιοψίας 4.2 χιλιοστά.
 12. Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά.
 13. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων  άνω 130°, κάτω 90°, δεξιά 110° και αριστερά 90° για την ακριβέστερη τοποθέτηση του ενδοσκοπίου κατά την διενέργεια των επεμβατικών πράξεων.
 14. Να έχει την δυνατότητα  αφαίρεσης του κάτω άκρου του ενδοσκοπίου από τον χρήστη για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό του.
 15. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
 16. Oλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

6. Ενδοσκοπικό μόνιτορ LED BACKLIGHT 27 ιντσών

 1. Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION, LED Backlight ultra Bright τουλάχιστον 27 ιντσών, χωρίς ακτινοβολία.
 2. Η οθόνη να είναι απολύτως στεγανή, με ειδικής επικάλυψης πάνελ antireflection το οποίο να διαθέτει εγγύηση αντί χαρακτικής επιφάνειας για τουλάχιστον 10 έτη με δυνατότητα απολύμανσης του.
 3. Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα μεμβράνης τα οποία να εξασφαλίζουν την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή διάδοσης μολυσμένου υλικού.
 4. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας περίπου 1920 x 1080 pixels.
 5. Να διαθέτει  φωτεινότητα  900cd/m².
 6. Να διαθέτει  λόγο αντίθεσης περίπου 1000:1
 7. Να διαθέτει αντί χαρακτικό τζαμί προστασίας της οθόνης με 10ετη εγγύηση.
 8. Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα απόκρισης 14ms.
 9. Να διαθέτει ευρυγώνιο πεδίο όρασης: οριζόντια 1780 και κάθετα 1780.  
 10. Nα διαθέτει λειτουργία (PIP) PICTURE IN PICTURE.
 11. Να έχει δυνατότητα ανάρτησης  σε βραχίονα στο τροχήλατο ή σε stand.
 12. Να διαθέτει εισόδους/ εξόδους, 3G-SDI, DVI, VGA, ΒΝC, S-Video.
 13. Να διαθέτει σχεδιασμό ψύξης χωρίς ανεμιστήρα για ελαχιστοποίηση του κίνδυνου εξάπλωσης αερομεταφερόμενων ρύπων στο αποστειρωμένο περιβάλλον του χειρουργείου.
 1. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη.
 2. Να πληροί τα πρότυπα ιατρικής ασφάλειας του IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No60601-1, 93/42/ΕΕC.
 3. Να συμμορφώνεται με την οδηγία του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης 2011/65/EU, «RoHS RECAST»
 4. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

7. Αναρρόφηση

 1. Να είναι υψηλής απόδοσης κατάλληλη για όλες τις χρήσεις όπως  για  κλινικές, χειρουργεία, μονάδες, ανάνηψης, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ..
 2. Η αναρρόφηση να είναι συμπαγούς κατασκευής και να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V/ 50 Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ’ευθείας σύνδεση μέσω ρευματολήπτη σούκο και να διαθέτει χειρολαβή για πιο εύκολη μεταφορά.
 3. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης και να έχει αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου <40 dB.
 4. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών 
 5. Να διαθέτει μανόμετρο με διαφορετικές περιοχές χρωμάτων ανάλογα με την επιθυμητή υποπίεση  για ασφαλής διαχείριση του επιτυγχανόμενου κενού, φωτιζόμενο διακόπτη ΟΝ/OFF, εργονομικό και ακριβή ρυθμιστή κενού.
 6. Να διαθέτει τριπλό σύστημα προστασίας έναντι υπερχείλισης όπως:
 • Μηχανικό φλοτέρ στην φιάλη εκκριμάτων
 • Στο φιαλίδιο της υπερχείλισης με μηχανικό φλοτέρ
 • Ειδικό επιπρόσθετο φιαλίδιο εσωτερικά της αναρρόφησης
 1. Να διαθέτει δυνατότητα ρυθμιζόμενου κενού έως 90 Kpa περίπου.
 2. Αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min περίπου.
 3. Να συνοδεύεται από μια φιάλη των δυο λίτρων οι οποία να είναι άθραυστη, διαβαθμιζόμενη κλιβανιζόμενη και από τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης για την λειτουργία της συσκευής.

8. Τροχήλατο

Να είναι ειδικά κατασκευασμένο για την τοποθέτηση ενδοσκοπικών συσκευών, κλειστού τύπου με πόρτες πρόσβασης του εσωτερικού χώρου στο πίσω μέρος για ασφάλεια. Θα προσμετρήσει θετικά το τροχήλατο να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τα υπόλοιπα προσφερόμενα συστήματα του πύργου ενδοσκόπησης.

Να διαθέτει, κατ' ελάχιστο.

 1. Τουλάχιστον τέσσερα ράφια
 2. Διπλή κρεμάστρα εύκαμπτων ενδοσκοπίων
 3. Συρόμενο ράφι για το πληκτρολόγιο
 4. Ειδική Θέση-βάση για την τοποθέτηση του μόνιτορ τεχνολογίας VESΑ
 5. Πλήκτρο κεντρικού ελέγχου των τροφοδοσιών όλων των επιμέρους υποσυστημάτων.
 6. Να αναφερθούν πιθανές άλλες δυνατότητές του προς αξιολόγηση.

9. Συσκευή CO2 Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού

 1. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για τον έλεγχο της ποσότητας αερίου CO2 στην φιάλη και να ειδοποιεί τον χρήστη με ήχο αλλά και με φωτεινή ένδειξη όταν η ποσότητα αερίου στην φιάλη δεν είναι επαρκής.
 2. Να διαθέτει πλήκτρο για τον έλεγχο της ροής του αερίου CO2 στο ενδοσκόπιο.
 3. Να διαθέτει τουλάχιστον δυο ρυθμίσεις της ροής του παρεχόμενου αερίου CO2 στο ενδοσκόπιο.
 4. Να διαθέτει ικανότητα πίεσης του αερίου CO2 ίση η μεγαλύτερη από 65 KPa.
 5. Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την χρήση του:
 • Eιδική φιάλη νερού-αέρα με κατάλληλη υποδοχή για την εισαγωγή του αερίου CO2 για τα προσφερόμενα ενδοσκόπια.
 • Σωλήνα εισαγωγής αερίου για την σύνδεση της συσκευής με την φιάλη νερού αέρα.
 • Ειδική βαλβίδα νερού-αέρα CΟ2 η οποία θα εμποδίζει την διαφυγή του αεριού στο περιβάλλον. Η βαλβίδα αυτή να είναι κατάλληλη για τα προσφερόμενα ενδοσκόπια.
 • Σωλήνα υψηλής πίεσης για σύνδεση της συσκευής με την φιάλη CO2.
 1. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

10. Αντλία έγχυσης νερού

 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγματοποίηση όλων των ενδοσκοπικών εξετάσεων.
 2. Να συνεργάζεται με όλα τα ενδοσκόπια είτε αυτά διαθέτουν κανάλι water jet είτε όχι.
 3. Να διαθέτει συνδετικό καναλιού βιοψίας πολλαπλών χρήσεων.
 4. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση της συσκευής.
 5. Να ενεργοποιείται μέσω ηλεκτρικού ποδοδιακόπτη και μέσω πλήκτρων στη συσκευή.
 6. Να έχει μέγιστη ροή τουλάχιστον 500ml/min.
 7. Να έχει δυνατότητες προεπιλογής της ροής σε 3 ρυθμίσεις περίπου, για ευκολία ρύθμισης κατά τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων.
 8. Να παραδίδεται πλήρης με ποδοδιακόπτη και συνδετικά για τα προσφερόμενα ενδοσκοπία.
 9. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

11. Διαθερμία Με Συσκευή Αργού (Argon) Για Ενδοσκοπική Χρήση

Το σύστημα να αποτελείται από ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, συσκευή πλάσματος  αργού και αντλίας πλύσης, τα οποία να φέρονται στην ίδια τροχήλατη βάση, να αποτελούν ενιαία συσκευή και να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγματοποίηση όλων των ενδοσκοπικών επεμβάσεων (πολυπεκτομές, σφιγκτηροτομές, θερμή βιοψία κλπ).
 2. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της συμμετρίας του ηλεκτροδίου επιστροφής με τον ασθενή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη τοποθέτηση του. Σε περίπτωση προβλήματος να ενεργοποιείται οπτικοαουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτροδίων επιστροφής μιας χρήσεως τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν στον ασθενή ανεξάρτητα κατεύθυνσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από το εργοστάσιο.
 3. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή.
 4. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της παρεχόμενης ισχύος και της διάρκειας ενεργοποίησης με οπτικοακουστικό ALARM και διακοπή της λειτουργίας της σε περίπτωση σφάλματος.
 5. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην μνήμη της διαθερμίας με κωδικό σφάλματος. Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας.
 6. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) υποδοχές (socket) οι οποίες να μπορούν να οριστούν με επιλογή του χρήστη σε μονοπολικές ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται

πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον ή δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου.

 1. Να διαθέτει μονοπολικές και διπολικές υποδοχές με πολλαπλά βύσματα ώστε να δέχεται καλώδια όλων των τύπων χωρίς να απαιτούνται συνδετικά.
 2. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης ισχύος ανάλογα με την ωμική αντίσταση του ιστού.
 3. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.
 4. Οι ενδείξεις στην οθόνη να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
 5. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων.
 6. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση της συσκευής.
 7. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής κοπής, ως κάτωθι:

α. Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

β. Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης, με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

γ. Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης και αιμόσταση με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

 1. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής και διπολικής αιμόστασης, ως κάτωθι:

 α. Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

 β. Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

 γ. Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Να έχει σύστημα αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο.

 1. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με ποδοδιακόπτη με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 2. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης μονοπολικών και διπολικών εργαλείων από τον ίδιο ποδοδιακόπτη.
 3. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει με αυτήν την λειτουργία αιμόστασης APC γενικής χρήσης χωρίς επαφή.
 4. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει δυνατότητα λειτουργίας των εγκατεστημένων τρόπων μονοπολικής κοπής (13α) και μονοπολικής αιμόστασης (14α,14β) με την χρήση αερίου αργού.
 1. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη ενεργοποίηση τους.
 2. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή υδροπαρασκευής (WATER JET) για την πραγματοποίηση επεμβάσεων ESD και EMR.
 1. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC. 
 2. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
 3. Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο με δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης σε αυτόματα πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια επιστροφής μιας χρήσης (πακέτο των 50 τεμαχίων).

Β. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ Μονάδα Αργού

 1. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας  ροής αερίου από 0,1 l/min έως  8 l/min
 2. Η ρύθμιση να γίνεται με βήμα  0,1 l/min.
 3. Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ροής  μέσω κωδικοποιημένων εργαλείων APC.
 4. Να έχει δυνατότητα  αποθήκευσης 10 διαφορετικών ρυθμίσεων.
 5. Να ενεργοποιείται μέσω χειρολαβής ή ποδοδιακόπτη.
 6. Να διαθέτει οπτική ένδειξη για το περιεχόμενο της φιάλης.
 7. Να διαθέτει ακουστική προειδοποίηση όταν το περιεχόμενο της φιάλης φθάσει στο ελάχιστο.
 8. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με κεντρική παροχή αργού.
 9. Τα όρια πίεσης της λειτουργίας του να είναι 2,5 –7 bar.
 10. Να συνεργάζεται αποκλειστικά με καθετήρες APC οι οποίοι θα διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένο φίλτρο για την αποφυγή επιμόλυνσης τόσο της συσκευής όσο και των ασθενών.
 11. Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC. 
 12. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

Γ. Τροχήλατη βάση

 1. Να συνοδεύεται από τροχήλατο φορέα κατάλληλο για τη στήριξη και μεταφορά του παραπάνω πλήρους σταθμού εργασίας γαστρεντερολογικής χρήσης, ο οποίος να διαθέτει 4 τροχούς μεγάλης διαμέτρου με φρένο.
 2. Να υποδέχεται ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, μονάδα ARGON PLASMA και αντλία πλύσης και να μπορεί να υποδεχθεί επιπλέον σύστημα υδροπαρασκευής.
 3. Να μπορεί να υποδεχθεί μονάδα αναρρόφησης με πλαστικό κάνιστρο και να φέρει στο πίσω μέρος ειδικό χώρο αποθήκευσης φιάλης ARGON.
 4. Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC. 
 5. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από :

 • Ποδοδιακόπτη διαθερμίας – συσκευής αργον
 • Γειώσεις μιας χρήσης (50 τεμ.)
 • Καλώδιο γειώσεων μ.χ.
 • Καλώδιο σύνδεσης μονοπολικών εργαλείων
 • Τροχήλατη εργοστασιακή βάση
 • Φιάλη Αργού
 • Μειωτή πίεσης
 • APC καθετήρα με ενσωματωμένο φίλτρο και καλώδιο
 • Σετ στήριξης και σύνδεσης για καθεμία από τις ανωτέρω συσκευές

12. Αυτοματο Πλυντήριο – Απολυμαντής Ενδοσκοπίων Με Θερμοχημική Επεξεργασία Μιας Θέσεως.

 1.  Να δύναται να απολυμαίνει τα  ενδοσκόπια όλων των εταιρειών, με τη χρήση κατάλληλων συνδετικών. Η  δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Να παραδοθεί με επιλογή του νοσοκομείου ένα σετ συνδετικών κατάλληλο για τα υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος.
 2. Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης, τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων, όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του ενδοσκοπίου.
 3. Το προσφερόμενο πλυντήριο-απολυμαντής θα πρέπει να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά με χημική σύνθεση υπεροξικού οξέος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση των ενδοσκοπίων.
 4. Όλα τα κανάλια του ενδοσκοπίου να συνδέονται μέσω ειδικών προσαρμογέων έτσι ώστε κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης να διασφαλίζεται η ομαλή και προβλεπόμενη ροή απολυμαντικού και απορρυπαντικού υγρού προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η απολύμανσή του ενδοσκοπίου
 5. Να διαθέτει πέρα από τα standard προγράμματα, ειδικό πρόγραμμα εξουδετέρωσης των Prions.
 6. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και να πραγματοποιεί θερμοχημική επεξεργασία ενδοσκοπίων με πλήρη εμβάπτιση σε θερμοκρασία έως και 40οC.
 7. Να έχει δυvατότητα ελέγχoυ στεγαvότητας, πρόπλυσης, καθαρισμoύ και απoλύμαvσης για ένα εvδoσκόπιο σε χρόνο 20-25 λεπτών, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ενδοσκοπικών περιστατικών του τμήματος.
 8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας τo oπoίo να ελέγχει αυτόματα τo επίπεδo των απολυμαντικών και του vερoύ στov κάδo τoυ απολυμαντή, την ροή των χημικών και να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση υπερβoλικής θερμoκρασίας vερoύ.
 1. Να πραγματοποιεί ηλεκτρovικό έλεγχo κλειδώματoς της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
 2. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης κύκλου μόνο απολύμανσης του ενδοσκοπίου στην αρχή της ημέρας ή μετά από την αποθήκευση του ενδοσκοπίου χωρίς την χρήση καθαριστικού διαλύματος για την διασφάλιση του ασθενούς.
 3. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης διαρροής του εσωτερικού του ενδοσκοπίου (leakage tester) για πρόληψη από πιθανή φθορά του οργάνου.
 4. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απολύμανσης του νερού σε όλα τα στάδια επεξεργασίας  καθώς και στο τελευταίo στάδιo ξεπλύματoς, και πιστοποιημενη εξασφάλιση της υψηλού βαθμού απολύμανσης. Να αναφερθεί αναλυτικά ο  τρόπος εξασφάλισης της απολύμανσης του νερού καθώς και της ποιότητας πλύσης
 5. Να πληροί απαραίτητα τις οδηγίες του προτύπου EN 15883-1 και  15883-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την πιστοποίηση και τους απαραίτητους ελέγχους των αυτόματων απολυμαντών ενδοσκοπίων.
 6. Ο τρόπoς καθαρισμoύ, τo απoρρυπαvτικό και το απολυμαντικό να είvαι απόλυτα φιλικά και συμβατά πρoς τα υλικά κατασκευής των εvδoσκοπίων χωρίς vα πρoκαλoύv φθoρές.
 7. Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί  κύκλο αυτό-απολύμανσης για την ασφάλεια του συστήματος, ο οποίος να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας.
 8. Να διαθέτει πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας από αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Υγιεινής.
 9. Να διαθέτει ενσωματωμένο ή εξωτερικό εκτυπωτή που να πληρεί της προδιαγραφές ιατρικών συσκευών (ΕΕC 93/42), ο οποίος να εκτυπώνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους του κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του χρήστη,  του ενδοσκοπίου, του ασθενή, του χρόνου και της θερμοκρασίας, καθώς και της ολοκλήρωσης του κύκλου. Επιπλέον να εκτυπώνει οποιοδήποτε μήνυμα λάθους.
 10. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης των ενδοσκοπίων προς απολύμανση (barcode reader, RFID reader ή άλλο), έτσι ώστε το πλυντήριο να προσαρμόζει τις παραμέτρους του κύκλου απολύμανσης, ανάλογα με το προς απολύμανση ενδοσκόπιο.
 11. Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.
 12. Να διαθέτει δυνατότητα απολύμανσης υπερηχοενδοσκοπίων (EUS) κι ειδικών ενδοσκοπίων (εντεροσκοπίων, δωδεκαδακτυλοσκοπίων κλπ.), διαθέτοντας δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης ροής τουλάχιστον 6 ανεξάρτητων καναλιών με αισθητήρες ελέγχου ροής για τα κανάλια, εξαιρουμένου του leakage test.
 13. Να διαθέτει ειδική δεξαμενή εισαγωγής και προώθησης του εισερχομένου νερού με πίεση στο πλυντήριο με σύστημα απομόνωσης από το δίκτυο ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του δικτύου σε περίπτωση διαρροής (cross contamination)
 14. Να διαθέτει συνεχή έλεγχο της ροής των απολυμαντικών-καθαριστικών υγρών σε όλα τα κανάλια ξεχωριστά, εξασφαλίζοντας την ποιότητα απολύμανσης.
 15. Να διαθέτει αυτόματη διαδικασία συλλογής υγρού (sampling), για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πλυντηρίου.
 16. Να έχει την δυνατότητά απομακρυσμένης διάγνωσης της συσκευής μέσω προγράμματος πραγματικού χρόνου που  να παράσχει υποστήριξη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος.
 17. Να είναι απόλυτα συμβατό και να εξασφαλίζει την υψηλού βαθμού απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων τα οποία είναι εγκατεστημένα στα ενδοσκοπικό ιατρείο των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου.

Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000003476                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019

 

Θέμα: Σχόλια της Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Full High Definition» για την κάλυψη των αναγκών του γενικού νοσοκομείου Σπάρτης.

     

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας για την προμήθεια «Συστήματος Ενδοσκοπήσεων Full High Definition» αποτελούμενο από 1. Ψηφιακό Video Επεξεργαστή εικόνας FHD (Full High Definition), 2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού XENON (≥300W) ή ισοδύναμης έντασης τεχνολογίας LED, 3. Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD (Full High Definition), 4. Εύκαμπτο Video Κολονοσκόπιο FHD (Full High Definition),  5. Εύκαμπτο επεμβατικό Video Δωδεκαδακτυλοσκόπιο, 6. Ενδοσκοπικό Μόνιτορ LCD τεχνολογίας FHD, 7. Αναρρόφηση, 8. Τροχήλατο, 9. Συσκευή CO2 Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού, 10. Αντλία έγχυσης νερού, 11. Διαθερμία με συσκευή Αργού (Argon) για ενδοσκοπική χρήση, 12. Αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντής ενδοσκοπίων με θερμοχημική επεξεργασία μίας θέσεως, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου Λακωνίας, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και κατασκευής τα οποία ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακές τεχνικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιόπιστη διάγνωση και παράλληλα στη βελτίωση της ενδοσκοπικής εξέτασης. Παράλληλα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σύνολό τους τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και Ενδοσκοπικά Γαστρεντερολογικά Τμήματα στην Ελλάδα διαθέτουν πλέον σύγχρονα συστήματα τα οποία ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνικές και τεχνολογίες.

Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετέχει στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό με αντίστοιχο Σύστημα Ενδοσκόπησης, τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός ενδοσκοπικού τμήματος, πλην όμως, οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές κατά τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνταχθεί, παρουσιάζουν ελλείψεις στο σύνολο τους ως προς βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ενσωματώνονται στα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα υποβαθμίζοντας συνολικά το επίπεδο της προμήθειας. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 

Υποείδος 1:  Ψηφιακός Video Επεξεργαστής εικόνας FHD (Full High Definition)

1.Προδιαγραφή 1: «Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία εικόνας  και video, σε συνεργασία με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας (CCD Color Chip Technology), ή άλλη ισοδύναμη τεχνολογία παρέχοντας μεγάλο μέγεθος και υψηλής ποιότητας εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος Olympus τον οποίο εκπροσωπούμε, καθώς και όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι Ενδοσκοπικών Συστημάτων, διαθέτουν σύγχρονους Ψηφιακούς Επεξεργαστές εικόνας νέας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλους για ενδοσκοπική χρήση οι οποίοι πραγματοποιούν ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video σε συνεργασία με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας τελευταίας γενιάς CCD (Colour CCD), τεχνολογία η οποία παρέχει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας Full HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση εικόνας 1920x1080 εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας στα ενδοσκοπικά συστήματα. Η τεχνολογία CCD (Colour CCD) αποτελεί τη βάση ανάπτυξης όλων των οπτικών και ενδοσκοπικών συστημάτων, όλων των οίκων κατασκευής οπτικών συστημάτων, εδώ και δεκαετίες από την πρώτη εμφάνισή της, η οποία εφαρμόστηκε και αναπτύχθηκε ραγδαία και με μεγάλη επιτυχία. Αντιθέτως άλλου τύπου τεχνολογίες ανάπτυξης των αισθητηρίων εικόνας όπως η τεχνολογία CMOS, δεν αποτέλεσαν επιλογή των οίκων κατασκευής ενδοσκοπικών συστημάτων μέχρι σήμερα, πλην ενός οίκου κατασκευής, καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία παρουσιάζει φαινόμενα παραμόρφωσης και θορύβου στην εικόνα.

Η προαναφερόμενη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί δίδει τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε εταιρείες με Ενδοσκοπικά Συστήματα υποδεέστερης τεχνολογίας και ποιότητας, θέτει άνισα οικονομικά κριτήρια και υποβαθμίζει την εν γένει προμήθεια στο σύνολό της. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται η προμήθεια ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 1: «Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία εικόνας  και video, σε συνεργασία με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας μεγάλο μέγεθος και υψηλής ποιότητας εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας».

2. Προδιαγραφή 4: «Να είναι συμβατό και συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύστημα διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με λευκό φωτισμό.».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα που διατίθενται στην αγορά, διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα νεότερης γενεάς Οπτικής χρωμοενδοσκόπησης με χρήση οπτικών φίλτρων, τεχνική που ως γνωστό είναι η μόνη αναγνωρισμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κατάλληλη να αποδώσει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα στην επιφάνεια του ιστού. Η τεχνική διατίθεται σε όλα τα νεότερης τεχνολογίας συστήματα της αγοράς και είναι επιστημονικώς αποδεκτό ότι είναι η μόνη διαγνωστικά αξιόπιστη μέθοδος, διεθνώς αναγνωρισμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη και ικανή προκειμένου να αποδίδει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα, έναντι άλλων τεχνικών και μεθόδων που βασίζονται σε ψηφιακά και εικονικά φίλτρα (virtual chromoendoscopy) προγενέστερων ετών που υπολλείπονται Επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί δημιουργεί ασάφεια, δεν προσδιορίζει το επίπεδο και την επάρκεια της τεχνικής, επιτρέποντας στους προμηθευτές να συμμετάσχουν με συστήματα χαμηλότερων και υποδεέστερων τεχνικών χαρακτηριστικών, υποβαθμίζοντας την προμήθεια στο σύνολο της. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:

«Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον πέντε ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο»

Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, αναφορικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για τον «Ψηφιακό Video Επεξεργαστή εικόνας FHD (Full High Definition)» η εταιρεία μας, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία και συνεργασία με το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας στα αντίστοιχα Ενδοσκοπικά Τμήματα και στα πλαίσια εξασφάλισης της προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, προτείνει πέραν των κατατεθειμένων προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το εν λόγω μηχάνημα, να προστεθούν και οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία συστήματος Picture in Picture ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασμός της ενδοσκοπικής εικόνας με οποιαδήποτε άλλη εικόνα ιατρικής εξέτασης που πραγματοποιείται ταυτόχρονα (υπερήχων, ενδοσκοπική εικόνα από άλλη εξέταση, κτλ), μέσω υποεικονιδίου στο monitor. Να αναφερθεί ο τρόπος πραγματοποίησης.
 • Να διαθέτει υποδοχή εισαγωγής για τοποθέτηση αποθηκευτικής μνήμης USB ώστε να αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης και να μπορούν να μεταφερθούν σε PC προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω.
 • Να διαθέτει σύστημα reset για vα επαναφέρει τον επεξεργαστή στα αρχικά τoυ δεδομέvα σε περίπτωση αλλαγής τωv ρυθμίσεων.
 • Να πραγματοποιεί ρύθμιση της ισορροπίας του λευκού χρώματος και αποθήκευση της ρύθμισης αυτής μέσω κομβίου προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή απόδοση των χρωμάτων στην παρεχόμενη ενδοσκοπική εικόνα. 
 • Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο Ethernet για δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο PACS.

 

Υποείδος 2: Πηγή Ψυχρού Φωτισμού XENON (≥300W) ή ισοδύναμης έντασης τεχνολογίας LED

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν συνταχθεί για το εν λόγω μηχάνημα παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ενσωματώνουν οι πηγές παροχής φωτός στα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας ενδοσκόπηση και καλύτερη διαγνωστική ικανότητα από τον ενδοσκόπο. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται η προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, η εταιρεία μας προτείνει πέραν των κατατεθειμένων προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το εν λόγω μηχάνημα, να προστεθούν και οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτει απαραίτητα εφεδρική  λυχvία τύπου αλογόνου 35Watt τουλάχιστον, η oπoία να τίθεται σε λειτoυργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της κεvτρικής λυχνίας ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ενδοσκόπηση χωρίς πρόβλημα. Να περιγραφεί αναλυτικά.
 • Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα (Auto Brightness)  ή χειροκίνητα σε  διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθεί ο αριθμός των επιπέδων προς αξιολόγηση.
 • Να διαθέτει σύστημα έvδειξης χρόνου ζωής της λυχvίας.

 

Υποείδος 3: Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD (Full High Definition)

1. Προδιαγραφή 2: «Να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας CCD (Change-Coupled Device) ή άλλης ισοδύναμης τεχνολογίας για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. Να κατατεθούν τα σχετικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση»

Ως αναφέρθηκε και ανωτέρω στο Υποείδος 1, Προδιαγραφή 1 και για τους ίδιους λόγους και αιτιάσεις που αναπτύχθηκαν στην εν λόγω τεχνική προδιαγραφή καθώς και στα πλαίσια της διασφάλισης της προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος και ενδοσκοπίου από το νοσοκομείο σας, με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

 «Να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας μεγάλο μέγεθος και υψηλής ποιότητας εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας».

 

Υποείδος 4: Εύκαμπτο Video Κολονοσκόπιο FHD (Full High Definition)

1. Προδιαγραφή 2: «Να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας CCD (Change-Coupled Device) ή άλλης ισοδύναμης τεχνολογίας για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. Να κατατεθούν τα σχετικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση»

Ως αναφέρθηκε και ανωτέρω στο Υποείδος 1 Προδιαγραφή 1, στο Υποείδος 3 Προδιαγραφή 2 και για τους ίδιους λόγους και αιτιάσεις που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και στα πλαίσια της διασφάλισης της προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος και ενδοσκοπίου από το νοσοκομείο σας, με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

 «Να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας μεγάλο μέγεθος και υψηλής ποιότητας εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας».

 

Υποείδος 9: Συσκευή CO2 Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν συνταχθεί για το εν λόγω σύστημα παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ενσωματώνουν οι συσκευές ρύθμισης Διοξειδίου του Άνθρακα για τη διάταση του πεπτικού σωλήνα στα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας ενδοσκόπηση και καλύτερη διαγνωστική ικανότητα από τον ενδοσκόπου. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται η προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, η εταιρεία μας προτείνει πέραν των κατατεθειμένων προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το εν λόγω μηχάνημα, να προστεθούν και οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτει απεικόνιση της πίεσης καθώς και χρονοδιακόπτη για την αυτόματη διακοπή της παροχής του διοξειδίου του άνθρακα
 • Να διαθέτει ειδική  διάταξη για την ανίχνευση τυχόν υπολειμμάτων αερίου στο εσωτερικό της συσκευής

Υποείδος 10: Αντλία έγχυσης νερού

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν συνταχθεί για το εν λόγω σύστημα παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ενσωματώνουν οι συσκευές παροχής ύδατος σύγχρονης τεχνολογίας για τον καθαρισμό του ενδοσκοπικού πεδίου προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας ενδοσκόπηση και καλύτερη διαγνωστική ικανότητα για τον ενδοσκόπου. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται η προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, η εταιρεία μας προτείνει πέραν των κατατεθειμένων προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το εν λόγω μηχάνημα, να προστεθούν και οι ακόλουθες:

 • Οι λειτουργίες της αντλίας να ελέγχονται πλήρως από μικροεπεξεργαστή παρέχοντας έτσι σταθερή και συνεχή ροή νερού
 • Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό ασφαλείας από υπέρβαση της πίεσης λόγω φραγής των σωλήνων παροχής για την προστασία των καναλιών  των ενδοσκοπίων
 • Να δύναται να συνδεθεί με καθετήρες υπερήχων προκειμένου να παρέχει γρήγορο και αποτελεσματικό γέμισμα νερού του προς εξέταση οργάνου
 • Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης παύσης της ροής εξασφαλίζοντας έλεγχο της έγχυσης του νερού
 • Να διαθέτει κομβία αφής στο εμπρόσθιο πάνελ για καλύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό καθώς και ενδείξεις LED για την απεικόνιση των ρυθμισμένων παραμέτρων ροής
 • Να διαθέτει δοχείο νερού μεγάλης χωρητικότητας  το οποίο να είναι κλιβανιζόμενο. Να αναφερθεί η χωρητικότητα προς αξιολόγηση
 • Να διαθέτει μικρές διαστάσεις και βάρος για να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε τροχήλατο ενδοσκοπικού πύργου

Υποείδος 11: Διαθερμία με συσκευή Αργού (Argon) για ενδοσκοπική χρήση

Α. Γαστρεντερολογική Διαθερμία

1. Προδιαγραφή 3: «Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή, μέσω σχετικών δικλείδων ασφαλείας οι οποίες και να κατατεθούν προς αξιολόγηση».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα συστήματα ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών στο σύνολο τους διαθέτουν συστήματα ελέγχου και προστασίας των ασθενών για την αποφυγή εγκαυμάτων κατά τη χρήση τους. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω συνεχούς ελέγχου της ορθής εφαρμογής του ουδέτερου ηλεκτρόδιου (πλάκα γείωσης) στο σώμα του ασθενούς. Ο σωστός έλεγχος για την αποφυγή εγκαυμάτων εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τύπος (μονής ή διπλής επιφάνειας) και το σχήμα του ουδετέρου ηλεκτροδίου το οποίο χρησιμοποιείται, η ορθή εφαρμογή αυτού καθώς και η συντήρηση και ορθή λειτουργία της διαθερμίας.  Ο οίκος κατασκευής μιας ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας μπορεί να διασφαλίσει και να προσφέρει εγγύηση μόνο για την καλή λειτουργία του μηχανήματος αλλά όχι για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή, το οποίο εξαρτάται από την επιλογή της εκάστοτε πλάκας γείωσης από το νοσοκομείο. Η εν λόγω προδιαγραφή δεν μπορεί να έχει ισχύ, δεν καλύπτεται από σύνολο των προμηθευτών για το εν λόγω ζητούμενο είδος και ως εκ τούτου ζητούμε την αντικατάσταση της με την ακόλουθη:

«Να διαθέτει έλεγχο και έvδειξη σωστής συvδεσμoλoγίας γείωσης, η oπoία να πραγματoπoιείται με πλάκες μιας χρήσεως για πρoστασία τoυ ασθεvή από πιθαvή διαρρoή ρεύματoς και για καλύτερη απόδoση ισχύoς»

 

 1.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σύνολο των ενδοσκοπικών πράξεων εφαρμόζεται είτε μονοπολικό ρεύμα για τομή και αιμόσταση είτε διπολικό ρεύμα για τομή και αιμόσταση. Η απαίτηση για διάθεση τουλάχιστον τριών (3) υποδοχών (socket) οι οποίες να μπορούν να οριστούν με επιλογή του χρήστη σε μονοπολικές ή διπολική και ταυτόχρονα επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου, αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό συστημάτων ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου. Επιπλέον δεν αποδεικνύεται ούτε αιτιολογείται τεχνικά η αυστηρή ζήτηση του, ως απαραίτητο κριτήριο για την αναβαθμισμένη λειτουργικότητα ενός τέτοιου συστήματος καθώς δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στη λειτουργία μίας Γαστρεντερολογικής Διαθερμίας. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα σε περισσότερες από μία εταιρείες να συμμετέχουν σε επικείμενο διαγωνμισμό, ζητούμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τρεις (3) υποδοχές (socket). Μονοπολικής χρήσης, διπολικής χρησης και υποδοχή σύνδεσης του ουδέτερου ηλεκτρόδιου γείωσης»

 1. Προδιαγραφή 13: «Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής κοπής, ως κάτωθι:

α. Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

β. Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης, με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

γ. Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης και αιμόσταση με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα».

Θα θέλαμε να τονίσουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή η οποία ζητά και περιγράφει, μονοπολική κοπή γενικής χρήσης και παράλληλα μέγιστη ισχύ του παρεχόμενου ρεύματος η οποία ξεπερνάει κατά πολύ τα 120 Watt (170W, 200W, 400W), που αποτελούν τη μέγιστη χρησιμοποιούμενη ισχύ στο μεγαλύτερο ποσοστό των Γαστρεντερολογικών Διαθερμιών και των απαιτήσεων στις ενδοσκοπικές πράξεις, παραπέμπει σε ηλεκτροχειρουργικές μονάδες κατάλληλες για Χειρουργική χρήση. Επιπλέον η απαίτηση συγκεκριμένου αριθμού αποτελεσμάτων σε κάθε λειτουργία είναι άκρως περιοριστικές και δεν επιτρέπουν την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό, πλην μίας. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί στο σύνολό της είναι αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό συστημάτων ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου,  με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου ζητούμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές λειτουργίες συνεχούς Μονοπολικής κοπής, και τουλάχιστον μία (1) λειτουργία διακοπτόμενης Μονοπολικής κοπής με Αιμόσταση με μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 120Watt»

 

 1. Προδιαγραφή 14: «Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής και διπολικής αιμόστασης, ως κάτωθι:

α. Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

β. Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4)

αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

γ. Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Να έχει σύστημα αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο».

Κατά την ίδια λογική και ίδιες αιτιάσεις οι οποίες προαναφέρθηκαν για το εν λόγω είδος στην προδιαγραφή 13 αναφορικά με την απαίτηση συγκεκριμένου αριθμού αποτελεσμάτων σε κάθε λειτουργία, η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί στο σύνολό της είναι περιοριστική και πληρείται από συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο που παράγει συστήματα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες από μία εταιρείες να συμμετέχουν ζητούμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις(3) διαφορετικές λειτουργίες Μονοπολικής και Διπολικής Αιμόστασης με μέγιστη ισχύ 120Watt»

 

 1. Προδιαγραφή 18: «Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει δυνατότητα λειτουργίας των εγκατεστημένων τρόπων μονοπολικής κοπής (13α) και μονοπολικής αιμόστασης (14α,14β) με την χρήση αερίου αργού».

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί και σε συνδυασμό ως περιγράφεται, με την ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή 13, για τους ίδιους λόγους και αιτιάσεις που προαναφέρθηκαν, είναι περιοριστική και αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό συστημάτων ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, που παράγει συστήματα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες από μία εταιρείες να συμμετέχουν ζητούμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει δυνατότητα λειτουργίας μονοπολικής κοπήςκαι μονοπολικής αιμόστασης».

 

 1. Προδιαγραφή 19: «Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη ενεργοποίηση τους».

Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η αντλία αναρρόφησης καπνού η οποία ζητείται στην εν λόγω προδιαγραφή είναι ιατρική συσκευή αποκλειστικής χρήσης σε ανοικτό ή κλειστό χειρουργικό πεδίο και επομένως δεν έχει καμία εφαρμογή στα ενδοσκοπικά περιστατικά. Επιπλέον η δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησής της, αποτελεί τεχνικό σημείο που απαντάται αποκλειστικά σε σύστημα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, που παράγει συστήματα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι κατασκευαστικοί οίκοι στο σύνολό τους μεταξύ των οποίων και ο οίκος Olympus διαθέτουν ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες οι οποίες δύναται να λειτουργούν παράλληλα με αντλίες έκπλυσης κατάλληλες για ενδοσκοπική χρήση, αποδίδοντας το ίδιο αποτέλεσμα στην χρήση, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες από μία εταιρείες να συμμετέχουν σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ζητούμε την απαλοιφή ή την αντικατάσταση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:       

«Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη ενεργοποίηση τους»

 

 1. Προδιαγραφή 21: «Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο με δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης σε αυτόματα πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια επιστροφής μιας χρήσης (πακέτο των 50 τεμαχίων)».

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι το σύνολο των κατασκευαστικών οίκων ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών μεταξύ των οποίων και ο οίκος Olympus, κατασκευάζουν και διαθέτουν διπλούς αντιεκρηκτικούς ποδοδιακόπτες για την ενεργοποίηση της τομής και της αιμόστασης, οι οποίοι είναι αδιάβροχοι και κατάλληλα σχεδιασμένοι  ώστε να εξασφαλίζεται ο ασφαλής μηχανικός καθαρισμός και η απολύμανση τους μετά τη χρήση χωρίς προβλήματα. Η δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης σε αυτόματα πλυντήρια αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό συστημάτων ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, που παράγει συστήματα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο με δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης, συνδετικό καλώδιο ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια επιστροφής μιας χρήσης»

 

Υποείδος 11: Διαθερμία με συσκευή Αργού (Argon) για ενδοσκοπική χρήση

Β. Γαστρεντερολογική Μονάδα Αργού

1. Προδιαγραφή 5: «Να έχει δυνατότητα πέραν της υποδοχής APC να διαθέτει και μια επιπλέον υποδοχή (socket) η οποία να μπορεί να οριστεί με επιλογή του χρήστη σε μονοπολική ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σύνολο των ενδοσκοπικών πράξεων, η τεχνική αιμόστασης με χρήση αερίου αργού εφαρμόζεται από τον ενδοσκόπο μέσω ειδικού καθετήρα ο οποίος προσεγγίζει το πεδίο μέσω του καναλιού εργασίας του εύκαμπτου ενδοσκοπίου που χρησιμοποιείται και δεν είναι δυνατή ούτε και απαραίτητη η παράλληλη εφαρμογή μονοπολικού ή διπολικού ρεύματος για τομή ή αιμόσταση. Επομένως το τεχνικό χαρακτηριστικό το οποίο περιγράφεται στην εν λόγω προδιαγραφή δεν έχει καμία χρηστική αξία για την εκάστοτε ενδοσκοπική πράξη. Παράλληλα η απαίτηση για διάθεση επιπλέον υποδοχής (socket) η οποία να μπορεί να οριστεί με επιλογή του χρήστη σε μονοπολική ή διπολική καθώς και η δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης της υποδοχής αυτής με άλλου τύπου αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό συστημάτων Argon Plasma συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, που παράγει συστήματα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες από μία εταιρείες να συμμετέχουν ζητούμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Γενικοί όροι

Όρος 1: «Επί της τεχνικής προσφοράς να αναφέρεται απαραίτητα η έδρα του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του καθώς και η ημερομηνία πιθανής διακοπής τεχνικής υποστηρίξεως του εν λόγω προσφερόμενου μοντέλου από αυτόν (EOL-End Of Life), με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης να αναφερθεί η συνέπεια και εμπειρία του προμηθευτή στη συντήρηση (αριθμός ήδη εγκατεστημένων και συντηρούμενων ιδίων με το προσφερόμενο μηχανημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αριθμός εκπαιδευμένων τεχνικών στο προσφερόμενο σύστημα).» 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο οίκος κατασκευής Ενδοσκοπικών συστημάτων Olympus Medical Systems Corporation ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., διαθέτει Νέας γενιάς ενδοσκοπικά συστήματα τα οποία ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες με εφαρμογή στη σύγχρονη ενδοσκόπηση και χρησιμοποιούνται από τον μεγαλύτερο όγκο νοσοκομειακών ιδρυμάτων στην χώρα μας. Η παραγωγή δε των εν λόγω μηχανημάτων είναι συνεχής, στα πλαίσια εξυπηρέτησης όλων των αναγκών, και στην περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην εταιρεία μας, η παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους του διαγωνισμού. Παράλληλα τα υπό παραγωγή προϊόντα καλύπτονται από πλήρη κάλυψη τεχνικής υποστήριξης, κατ’ ελάχιστον για 7 (επτά) έτη από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης κυκλοφορίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η τεχνική υποστήριξη υπερβαίνει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Κατ’ επέκταση  δεν είναι εφικτό να αναφερθεί επακριβώς η ημερομηνία διακοπής της τεχνικής υποστήριξης εκ του οίκου κατασκευής,  για κάθε τρέχον σε παραγωγή είδος  (EOL-End Of Life), αλλά είναι σημαντικό στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας να εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξη και η διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών τουλάχιστον για το χρονικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε και προβλέπεται ως ελάχιστον από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για όλα τα εμπορευόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση του συγκεκριμένου όρου ως εξής:  

«Επί της τεχνικής προσφοράς να αναφέρεται απαραίτητα η έδρα του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του καθώς και η βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα αναφορικά με τη διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη. Επίσης να αναφερθεί η συνέπεια και εμπειρία του προμηθευτή στη συντήρηση (αριθμός ήδη εγκατεστημένων και συντηρούμενων ιδίων ή παρόμοιων με το προσφερόμενο μηχανημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αριθμός εκπαιδευμένων τεχνικών στο προσφερόμενο σύστημα)»

Όρος 4: Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη, αρχόμενης από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συστήματος από την αρμόδια επιτροπή καθώς και τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και SERVICE για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Τυχόν μεγαλύτερη παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας πέραν των τριών (3) ετών η σχετική πέραν των τριών (3) ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή της θυγατρικής του εάν αυτή λειτουργεί στην Ελλάδα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΕC. Η εγγύηση θα καλύπτει πάσης φύσεως ανάγκες σε εργασία και υλικά απαραίτητων για την επισκευή, συντήρηση και διατήρηση του εξοπλισμού σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Δε θα καλύπτει βλάβες οι οποίες μπορεί να προέρχονται από κακό χειρισμό, χρήση ακατάλληλων υλικών, μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου ή επέμβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Επιπλέον, δεν καλύπτει τα χαρακτηριζόμενα ως αναλώσιμα υλικά λειτουργίας και τα οποία θα χρεώνονται επιπλέον».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι κατασκευαστικοί οίκου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και ο οίκος Olympus Medical Systems Corporation ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., εμπορεύονται αντίστοιχο εξοπλισμό με παροχή ελάχιστης εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, η οποία καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις βλάβης ή δυσλειτουργίας που οφείλονται σε τυχόν κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό εξάρτημα του εργοστασίου κατασκευής και δεν καλύπτει περιπτώσεις κακής ή μη ενδεδειγμένης χρήσης του ιατρικού εξοπλισμού από τους χρήστες, επεμβάσεις στον ιατρικό εξοπλισμό από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, κτλ. Ο ενδοσκοπικός εξοπλισμός ως αυτός ζητείται και περιγράφεται από τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, αποτελείται από είδη τα οποία επιδέχονται κατά βάσει υψηλή καταπόνηση, διότι χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές κοιλότητες του ασθενή σε χώρο αποστειρωμένο, με εξωτερικό χειρισμό εκ του ενδοσκόπου, και διαθέτει κινούμενα μέρη που φθείρονται κατά την χρήση. Επιπλέον απαιτεί επιμελή καθαρισμό και απολύμανση σε ισχυρά απολυμαντικά που προκαλούν επιπρόσθετες φθορές στο εξωτερικό του περίβλημα, καταπονώντας επιπρόσθετα τον εξοπλισμό. Η απαίτηση εκ του νοσοκομείου για την κάλυψη εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 (τριών) ετών, με την ταυτόχρονη κάλυψη εργασιών, υλικών επισκευής, συντήρησης και διατήρησης του εξοπλισμού σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, δεν αποτελεί κοινή πρακτική και πολιτική των οίκων κατασκευής ευκάμπτων ενδοσκοπίων και ενδοσκοπικού εξοπλισμού, καθώς η χρήση και η επιβάρυνση που επιδέχεται ο εκάστοτε εξοπλισμός, δεν είναι εφικτό να καθοριστεί εκ των προτέρων και να συνυπολογιστεί εντός του προϋπολογισμού ενός επικείμενου διαγωνισμού προμήθειας του εξοπλισμού. Για την διασφάλιση της μακρόχρονης και ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού, μετά το πέρας της εγγύησης που καλύπτει ο οίκος, και κατ’ επιθυμία της αναθέτουσας αρχής, ο εκάστοτε προμηθευτής που συμμετάσχει σε επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υποβάλει συμβόλαιο συντήρησης σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας, τις απαιτήσεις του νοσοκομείου, εφόσον ορίζονται από την διακήρυξη, και σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών στον διαγωνισμό. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση και αναθεώρηση των ζητούμενων ετών κάλυψης εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

 

Τέλος θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι τα ζητούμενα κάτωθι υποείδη ενδοσκοπικού εξοπλισμού που αναφέρονται στην εν λόγω διαβούλευση, για λόγους εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας τους καθώς και για λόγους ασυμβατότητας μεταξύ των συστημάτων διαφορετικών οίκων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία ότι προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο, και θα πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύστημα κατά την προμήθεια. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να προστεθεί όρος ο οποίος θα αναφέρει την εν λόγω συνεργασία και συμβατότητα:

 

1. Ψηφιακός Video Επεξεργαστή εικόνας FHD (Full High Definition),

2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού XENON (≥300W) ή ισοδύναμης έντασης τεχνολογίας LED,

3. Εύκαμπτο Video Γαστροσκόπιο FHD (Full High Definition),

4. Εύκαμπτο Video Κολονοσκόπιο FHD (Full High Definition), 

5. Εύκαμπτο επεμβατικό Video Δωδεκαδακτυλοσκόπιο

«Τα παραπάνω προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και θα πρέπει να αποδεικνύεται η συνδεσιμότητα και λειτουργικότητα αυτών μεταξύ τους»

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Η. Κεσκινίδης

Sales Specialist

OLYMPUS G&R Division

 

 

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου