Διαβουλεύσεις

Α' φάση δημόσιας τεχνικής διαβούλευσης ενός Ψηφιακού Ω.Ρ.Λ Συστήματος Ενδοσκόπησης.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γ.Ν. Λακωνίας

Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος

Β' Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητας χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Σάκων Συλλογής, Συλλεκτών και Καθετήρων».

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ " ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ".

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητας χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Σελίδες