Διαβουλεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ"

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, για Καταψύκτη Μονάδων Πλάσματος & Ψυγείου Αιμοδοσίας για Ασκούς Αίματος.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ"

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

Ανάρτηση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ραντεβού του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης & Ν.Μ Μολάων) .

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας χρήσης.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ MAYO ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

Σελίδες