Διαβουλεύσεις

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού νεφρού».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ"

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Σάκων συλλογής, Συλλεκτών και Καθετήρων».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ"

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Συσκευής Υποβοήθησης Αναπνοής Bi Pap.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας χρήσης.

Σελίδες