Διαβουλεύσεις

Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ''Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού"

Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Επιθεμάτων Κατακλίσεων»

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών «Συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης ιατρικών εικόνων, περιλαμβάνει server και λογισμικό».

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού νεφρού».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Σελίδες