Διαβουλεύσεις

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Σάκων συλλογής, Συλλεκτών και Καθετήρων».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ"

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Συσκευής Υποβοήθησης Αναπνοής Bi Pap.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας χρήσης.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την εισαγωγή παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ"

Σελίδες