Διαβουλεύσεις

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης της ομάδας αίματος με και χωρίς συνοδό εξοπλισμό.

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού.

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευμάτων

2η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια χωρις συνοδό εξοπλισμό

2η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ"

2Η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΩΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ"

Σελίδες