Διαβουλεύσεις

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αιματολογικών Τεστ με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696200-7.

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραμμάτων».

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης της ομάδας αίματος με και χωρίς συνοδό εξοπλισμό.

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού.

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευμάτων

2η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια χωρις συνοδό εξοπλισμό

2η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ"

2Η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΩΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

Σελίδες