Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ PRM (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες