Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για την προμήθεια υλικών αυτοκαθετηριασμού για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για την προμήθεια συστήματος αρνητικής πίεσης (σπόγγοι & δοχεία συλλογής) για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια "Σκευασμάτων υαλουρονικού οξέος μιας δόσης" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες