Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια πλαστικών λαβίδων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια διαγνωστικής ζυγαριάς σώματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια τοπικών αναισθητικών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού διάφορου της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια: ''ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ''

Σελίδες