Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια probe πλύσης αναρρόφησης για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια : Α) βάσεων κυτίων συλλογής και Β) τροχήλατου μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και Γ) σκαλοπατιών 2 επιπέδων για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συσκευών και ειδών γραφείου για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια : Α) Στολών μαγείρων, οκτώ (8) τεμάχια Β) Στολών τραπεζοκόμων, εννέα (9) τεμάχια

Σελίδες