Διαγωνισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV: 09100000-0 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ–ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Πλυσίματος – Σιδερώματος για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης,

Σελίδες