Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού (CPV:30000000-9 Μηχανήματα Γραφείου και Υπολογιστές) του Γ.Ν. Λακωνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας κατεψυγμένων ειδών (διαφορα ψαρικά & λαχανικά) για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διαφόρων κρεάτων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (νέος γύρος) για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Σελίδες