Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες