Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια περιχειρίδων συμβατών με το monitor Mindray PM-8000 express για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικών (ανοξείδωτων) ωτοσκοπίων για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ <<ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 23/2019)>>

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τσιμέντου για ορθοπαιδική χρήση για τη Ν.Μ. Σπάρτης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σελίδες