Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "2 ψυγείων οικιακής χρήσης, χωρητικότητας 88 L περίπου" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών "Βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "Κρικοειδών σωλήνων για κύκλωμα αναισθησίας" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "Ολόσωμες προστατευτικές φόρμες, 100 τεμάχια" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Σελίδες