Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:14/2014 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)» (CPV: 33162000-3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Ή ΣΥΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)»

Σελίδες