Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΡ.ΔΙΑΚ/ΞΗΣ 16/2019) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (14/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ & ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10/2019

Σελίδες