Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΥΠ' ΑΡΘ. 7/2018) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡ. 6/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ"

«Ανάδειξη αναδόχου για την ασφαλή παραλαβή, καταστροφή και ανακύκλωση Ιατρικών Αρχείων και λοιπών εγγράφων » .

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια "Αναλωσίμων Υλικών και Αντιδραστηρίων του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Σελίδες