Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

Διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Λακωνίας ( Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων )

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπ' αρ. 10/2017 για την προμήθεια "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ "

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ Π.Ε.Δ.Υ

Σελίδες