Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια "Αναλωσίμων Υλικών και Αντιδραστηρίων του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Λακωνίας ( Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων )

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπ' αρ. 10/2017 για την προμήθεια "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ "

Σελίδες