Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ Π.Ε.Δ.Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ>> ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ''ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ'' ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Διακήρυξη υπ' αρ. 1/2017 για την προμήθεια "Αντιδραστηρίων για αναλυτές μέτρησης αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών με συνοδό εξοπλισμό" για τις Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Σελίδες