Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( 10 ) ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας [επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη του Νομού Λακωνίας και τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, που εδρεύει στους Μολάους του Νομού Λακωνίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δεύτερη (β) φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό,καρδιολογικό,μαιευτικό) της Ν.Μ. Μολάων του Γ.Ν. Λακωνίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Βουρτσών καθαρισμού εργαλείων Χειρουργείου για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια μίας (1) ουρολογικής οπτικής για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΩΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΔΙΣΚΩΝ ELECTROLUX TYPE WT90ERB ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 40. Σημείωση: Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν 31-07-2019 & εκ παραδρομής στο αρχείο αποτυπώνεται μεταγενέστερη ημερομηνία. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Σελίδες