Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος παράγωγης ζεστού νερού χρήσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ(Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ, Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ PRM (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες