Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ

2η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ"

2Η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΩΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ"

Σελίδες