Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑ Κ.Υ ΓΥΘΕΙΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Π. Ι. ΑΡΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:14/2014 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΡΕΖΕΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (TURIS)» (CPV: 33162000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια: "Ανταλλακτική κασέτα κλιπ (μιας χρήσης) απολίνωσης αγγείων"

Σελίδες