Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανισμών περισταλτικής αντλίας αποβλήτων μιας χρήσης για το λιθοτρίπτη Karl Storz UP010 της Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια: Α) Συστημάτων ενδοεπικοινωνίας (CB) με τους φορτιστές τους και Β) UPS για το Computer Room της Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια toners για τον εκτυπωτή HP COLOR LASER JET PRO M 254 dw για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αλατιού χονδρού Νο2 υψηλής καθαρότητας για αφαλάτωση για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τσιμέντου για ορθοπαιδική χρήση για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΥ & ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών εστίασης και εξεταστικής κλίνης για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια επτά (7) καλωδίων μεταφοράς ψυχρού φωτισμού και μίας (1) οπτικής για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Σελίδες