Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 5/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΤΗΣ ΝΟΣ. ΜΟΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ " ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητας χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Σελίδες