Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τσιμέντου για ορθοπαιδική χρήση για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΥ & ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών εστίασης και εξεταστικής κλίνης για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια επτά (7) καλωδίων μεταφοράς ψυχρού φωτισμού και μίας (1) οπτικής για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση Επανυποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητα χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο μετρήσεων καυσαερίων λέβητα / καυστήρα της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο/πιστοποίηση των τέσσερων (4) ανελκυστήρες της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. 52 για την Προμήθεια Ιματισμού για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Σελίδες