Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμό 4/2019) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ‘’ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ’’ ΠΡΟΫ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.(ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ & ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος παράγωγης ζεστού νερού χρήσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ(Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ, Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ PRM (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες