Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λαπαροσκοπικού πύργου με τεχνολογίες απεικόνισης 4Κ-3D-ICG και εργαλεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΓΟΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3Μ/2020)

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση την Τετάρτη 11/3/2020 και ώρα 09:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Σπάρτης  για τους ισοβαθμούντες στις Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά κατάταξης. Μπορούν να παρευρεθούν όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "2 ψυγείων οικιακής χρήσης, χωρητικότητας 88 L περίπου" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών "Βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "Κρικοειδών σωλήνων για κύκλωμα αναισθησίας" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Σελίδες