Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για την προμήθεια υλικών αυτοκαθετηριασμού για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για την προμήθεια συστήματος αρνητικής πίεσης (σπόγγοι & δοχεία συλλογής) για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια "Σκευασμάτων υαλουρονικού οξέος μιας δόσης" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - μηχανημάτων Αιμοδοσίας (τελικές τεχνικές προδιαγραφές),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ( Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ –Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 5027245 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 390.000,00€.

Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης προμήθειας " Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί "

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια oξύμετρων μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια « Βιολογικών Δεικτών Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού και Ελέγχου Κλιβάνου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (πλάσματος) » - (τελικές τεχνικές προδιαγραφές).

Σελίδες