Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για την προμήθεια υλικών αυτοκαθετηριασμού για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για την προμήθεια συστήματος αρνητικής πίεσης (σπόγγοι & δοχεία συλλογής) για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια "Σκευασμάτων υαλουρονικού οξέος μιας δόσης" για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - μηχανημάτων Αιμοδοσίας (τελικές τεχνικές προδιαγραφές),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες