Σωματείο Εργαζομένων Ν.Μ. Σπάρτης

.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Καλαμπαλίκης Χρήστος

Α' Αντιπρόεδρος

Κουλουβάκος Γεώργιος 

Β' Αντιπρόεδρος

Αγγελέτου Ολυμπία

Α' Γραμματέας

Γαλάνη Αικατερίνη 

Β' Γραμματέας

Καπουρελάκου Παναγιώτα

ΤΑΜΙΑΣ

Θεοφιλόπουλος Δημήτριος

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Πουλημενάκος Δημήτριος

 

ΜΕΛΗ 

 

Τσερπέ Σταυρούλα, Ψυχογιού Πετρούλα,

Νίκου Λουκάς, Ασπιώτη Άννα