ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Περιγραφή: 

 Το Γ.Ν. Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2η/25-01-2016 (Θέμα 9ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό για την προμήθεια « Αναλωσίμων Φακοθρυψίας» με συνοδό εξοπλισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.985,00€ για ένα (1)  έτος  (αρ. διακήρυξης 2/2016).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις  15/03/2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ. μ.          

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 14/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Δεν απαιτείται η αγορά της διακήρυξης η οποία θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.hosplak.gr της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης. 

 Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. & κ. Τσερπέ Στ. τηλ.: 27310 – 21031, 93200.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.