Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων για θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες εστίασης και διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2018 και ΣΟΧ 2/2018  για τις ανάγκες εστίασης και διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού πρόκειται να διενεργηθεί κλήρωση στις παρακάτω περιπτώσεις ισοβαθμίας:

  • Μεταξύ των υποψηφίων με 260 μόρια για τη θέση με κωδικό 105 
  • Μεταξύ των υποψηφίων με 290 μόρια για τη θέση με κωδικό 106 
  • Μεταξύ των υποψηφίων με 260 μόρια για τη θέση με κωδικό 107 
  • Μεταξύ των υποψηφίων με 260 μόρια για τη θέση με κωδικό 108 
  • Μεταξύ των υποψηφίων με 290 μόρια για τη θέση με κωδικό 109 

Η Δημόσια Κλήρωση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 15/2/2018 στις 10:00 π.μ. στην Διεύθυνση της Διοικητικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή PDF. 

Αρχείο: