ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών, μετά την εξέταση παρατηρήσεων για την προμήθεια "ηλεκτροκαρδιογράφων" από 21/05/2018 έως 25-05-2018.

Προσθήκη νέου σχολίου