Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS

Σχόλια

2η Φάση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ενός Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικών εικόνων

Σχετικά με την 2η φάση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών ενός Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχειρισης Ιατρικών εικόνων (PACS), σας παραθέτουμε τα σχόλια και την παρατηρήσεις της εταιρίας μας.
Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (PACS SERVER)
Το σύστημα θα πρέπει να είναι αποδοτικό ακόμα και σε υψηλό φόρτο εργασίας.
Προτείνουμε να προστεθεί ως προδιαγραφή:
«Ο εξυπηρετήτης θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 10 ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users), χωρίς να δημιουργεί προβλήματα απόδοσης.»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: Ένα τουλάχιστον επεξεργαστή οκταπλού πυρήνα
ΣΧΟΛΙΑ : Ο εξυπηρετήτης θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 10 ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users). Πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την διαμορφωση των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου server.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Ένα τουλάχιστον επεξεργαστή 12-Core

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: Μνήμη 32 RAM τουλάχιστον
ΣΧΟΛΙΑ : Ο εξυπηρετήτης θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 10 ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users). Πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την διαμορφωση των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου server.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Μνήμη 64 RAM τουλάχιστον

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: Μετρήσεις απόστασης, γωνιών και περιοχής (ROI)
ΣΧΟΛΙΑ : Προτείνουμε να προστεθεί και μέτρηση Cobb angle.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Μετρήσεις απόστασης, γωνιών, Cobb angle και περιοχής (ROI).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19: Όλες οι παραπάνω λειτουργίες να είναι διαθέσιμες σε όλους τους σταθμούς εργασίας είτε μέσω του τοπικού δικτύου είτε μέσω του Internet.
ΣΧΟΛΙΑ : Προτείνουμε να προστεθεί το παρακάτω: «Χωρίς την χρήση άλλων συστατικών στοιχείων ή συνιστωσών ή άλλων πρόσθετων (Plugins) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με download.»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Όλες οι παραπάνω λειτουργίες να είναι διαθέσιμες σε όλους τους σταθμούς εργασίας είτε μέσω του τοπικού δικτύου είτε μέσω του Internet, χωρίς την χρήση άλλων συστατικών στοιχείων ή συνιστωσών ή άλλων πρόσθετων (Plugins) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με download

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με σύγχρονη αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture) και να μπορεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα παγκόσμια πρότυπα (Standards) και αρχές (Principles) του χώρου της Ιατρικής Πληροφορικής όπως DICOM, WADO, IHE, SSO, HTTPS, XML, JavaScript, RESTful web Services.
ΣΧΟΛΙΑ: Με βάση τους νέους κανονισμους ασφάλειας δεδομένων, προτείνουμε το πρότυπο WADO να τεθεί ως προαιρετικό.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με σύγχρονη αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture) και να μπορεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα παγκόσμια πρότυπα (Standards) και αρχές (Principles) του χώρου της Ιατρικής Πληροφορικής όπως DICOM, WADO (Προαιρετικά), IHE, SSO, HTTPS, XML, JavaScript, RESTful web Services.

Επιπλέον, για την εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας και της ευχρηστίας τους συστήματος, προτείνουμε να προστεθούν ως επιπλέον προδιαγραφές τα παρακάτω:

• Το προσφερόμενο σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα συγγραφής πορίσματος.
• Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει εργαλεία MIP/MPR/3D
• Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει εργαλεία Multi-series synchronous scrolling
• Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει Multi-series reference lines
• 3D pointer (ο κέρσορας τοποθετείται από τον τελικό χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο του αντικειμένου που είναι συνδεδεμένο στους κέρσορες σε άλλες σειρές το οποίο θα τους τοποθετήσει αυτομάτως στις κοντινότερες εικόνες δείχνοντας το κοντινότερο σημείο στις άλλες σειρές)
• Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων (import documents) όπως ιστορικό ασθενή σε μορφή PDF, JPEG, PNG.
• Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν σε πλήρη διαγνωστική ποιότητα σε λογισμικό HTML5 zero footprint, χωρίς την χρήση άλλων συστατικών στοιχείων ή συνιστωσών ή άλλων πρόσθετων (Plugins) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με download.
• Διασύνδεση με RIS μέσω HL7 ORM, ORU, ADT μηνυμάτων.
• Δυνατότητα διεπαφής με πολλαπλές διαγνωστικές μονάδες για την παροχή της λίστας εργασιών DICOM worklist.
• Διασύνδεση με απεριόριστο αριθμό διαγνωστικών μονάδων.
• Να δοθεί το κείμενο συμμόρφωσης με το DICOM 3.0 (DICOM CONFORMANCE STATEMENT)
• Υποστήριξη – Συντήρηση: ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 13485 για την διακίνηση και υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Ο υποψήφιος ανάδοχος να περιγράψει το πλάνο και τον τρόπο υποστήριξης του συνολικού έργου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 27001 για την παροχή απομακρυσμένης υποστήριξης.
Να υπάρχει τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης για την επί τόπου επέμβαση & απομακρυσμένη:
Να περιλαμβάνεται στην πρόταση εγγύηση με υποστήριξη και συντήρησης για 5 μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα για δύο (2) έτη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
HEALTHCARE EXPERIENCE A.E.

Προσθήκη νέου σχολίου