Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Επιθεμάτων Κατακλίσεων»

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 6481/13-06-2018 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια «Επιθεμάτων Κατακλίσεων».

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 18 Ιουνίου 2018 έως και την  3 Ιουλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

<p>Προς την επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών</p>

<p>Σχετικά με τη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια Επιθεμάτων, και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη με αριθμό 143/24-04-2018 Απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Λ ΑΚΩΝΙΑΣ, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των επιθεμάτων της εταιρείας Molnlycke Health Care Σουηδίας. Αναλυτικά, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις κατηγορίες αα 4,5,6,7,8,9,10,11,,12,19,20 που αποτελούν τις 11 από τις 14 κατηγορίες επιθεμάτων. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, λόγω των πολύ συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που ζητούνται σε αυτές, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός ικανού αριθμού εταιρειών, ώστε να είναι σε θέση και το νοσοκομείο να περάσει στον μειοδότη, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές. Προτείνουμε να διευρυνθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούν να προσφερθούν είδη από περισσότερους αξιόλογους κατασκευαστικούς οίκους . Παράλληλα, προτείνουμε να προστεθούν και 2 επιπλέον προδιαγραφές, που αφορούν στην κατηγορία επιθεμάτων μαλακής σιλικόνης: 1. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο για κάλυψη εξιδρωματικών ελκών. Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνα 18,5χ24cm και κόκκυγα 23x23cm 2. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο , με άργυρο για κάλυψη μολυσμένων εξιδρωματικών ελκών . Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνας και κόκκυγα 20Χ20cm Η επίστρωση μαλακής σιλικόνης προσδίδει στο επίθεμα τα κάτωθι πλεονεκτήματα : α. Κολλά πολύ καλά στο περιβάλλον υγιές δέρμα μέχρι τα όρια της πληγής, ενώ δεν κολλά καθόλου στην επιφάνεια της πληγής με αποτέλεσμα να εμποδίζει την οριζόντια διαφυγή του εξιδρώματος και άρα να προστατεύει το υγιές δέρμα από την εμβροχή β. Αφαιρείται το επίθεμα εντελώς ατραυματικά από το περιβάλλον δέρμα και την πληγή (αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία ως εντελώς ατραυματικά) γ. Δεν πονά ο ασθενής κατά τις αλλαγές Μία σειρά από πλεονεκτήματα που οδηγούν σε καλύτερη προστασία κα διαχείριση της πληγής, βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και μείωση του κόστους νοσηλείας καθώς μειώνονται σημαντικά οι απαιτούμενες αλλαγές. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που είναι στη διάθεση της επιτροπής. Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα σχόλιά μας, τα οποία είναι βάσιμα. Στη διάθεσή σας,</p>

<p>Προς την επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών</p>

<p>Σχετικά με τη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια Επιθεμάτων, και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη με αριθμό 143/24-04-2018 Απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Λ ΑΚΩΝΙΑΣ, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των επιθεμάτων της εταιρείας Molnlycke Health Care Σουηδίας. Αναλυτικά, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις κατηγορίες αα 4,5,6,7,8,9,10,11,,12,19,20 που αποτελούν τις 11 από τις 14 κατηγορίες επιθεμάτων. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, λόγω των πολύ συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που ζητούνται σε αυτές, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός ικανού αριθμού εταιρειών, ώστε να είναι σε θέση και το νοσοκομείο να περάσει στον μειοδότη, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές. Προτείνουμε να διευρυνθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούν να προσφερθούν είδη από περισσότερους αξιόλογους κατασκευαστικούς οίκους . Παράλληλα, προτείνουμε να προστεθούν και 2 επιπλέον προδιαγραφές, που αφορούν στην κατηγορία επιθεμάτων μαλακής σιλικόνης: 1. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο για κάλυψη εξιδρωματικών ελκών. Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνα 18,5χ24cm και κόκκυγα 23x23cm 2. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο , με άργυρο για κάλυψη μολυσμένων εξιδρωματικών ελκών . Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνας και κόκκυγα 20Χ20cm Η επίστρωση μαλακής σιλικόνης προσδίδει στο επίθεμα τα κάτωθι πλεονεκτήματα : α. Κολλά πολύ καλά στο περιβάλλον υγιές δέρμα μέχρι τα όρια της πληγής, ενώ δεν κολλά καθόλου στην επιφάνεια της πληγής με αποτέλεσμα να εμποδίζει την οριζόντια διαφυγή του εξιδρώματος και άρα να προστατεύει το υγιές δέρμα από την εμβροχή β. Αφαιρείται το επίθεμα εντελώς ατραυματικά από το περιβάλλον δέρμα και την πληγή (αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία ως εντελώς ατραυματικά) γ. Δεν πονά ο ασθενής κατά τις αλλαγές Μία σειρά από πλεονεκτήματα που οδηγούν σε καλύτερη προστασία κα διαχείριση της πληγής, βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και μείωση του κόστους νοσηλείας καθώς μειώνονται σημαντικά οι απαιτούμενες αλλαγές. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που είναι στη διάθεση της επιτροπής. Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα σχόλιά μας, τα οποία είναι βάσιμα. Στη διάθεσή σας,</p>

<p>Προς την επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών</p>

<p>Σχετικά με τη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια Επιθεμάτων, και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη με αριθμό 143/24-04-2018 Απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Λ ΑΚΩΝΙΑΣ, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των επιθεμάτων της εταιρείας Molnlycke Health Care Σουηδίας. Αναλυτικά, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις κατηγορίες αα 4,5,6,7,8,9,10,11,,12,19,20 που αποτελούν τις 11 από τις 14 κατηγορίες επιθεμάτων. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, λόγω των πολύ συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που ζητούνται σε αυτές, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός ικανού αριθμού εταιρειών, ώστε να είναι σε θέση και το νοσοκομείο να περάσει στον μειοδότη, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές. Προτείνουμε να διευρυνθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούν να προσφερθούν είδη από περισσότερους αξιόλογους κατασκευαστικούς οίκους . Παράλληλα, προτείνουμε να προστεθούν και 2 επιπλέον προδιαγραφές, που αφορούν στην κατηγορία επιθεμάτων μαλακής σιλικόνης: 1. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο για κάλυψη εξιδρωματικών ελκών. Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνα 18,5χ24cm και κόκκυγα 23x23cm 2. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο , με άργυρο για κάλυψη μολυσμένων εξιδρωματικών ελκών . Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνας και κόκκυγα 20Χ20cm Η επίστρωση μαλακής σιλικόνης προσδίδει στο επίθεμα τα κάτωθι πλεονεκτήματα : α. Κολλά πολύ καλά στο περιβάλλον υγιές δέρμα μέχρι τα όρια της πληγής, ενώ δεν κολλά καθόλου στην επιφάνεια της πληγής με αποτέλεσμα να εμποδίζει την οριζόντια διαφυγή του εξιδρώματος και άρα να προστατεύει το υγιές δέρμα από την εμβροχή β. Αφαιρείται το επίθεμα εντελώς ατραυματικά από το περιβάλλον δέρμα και την πληγή (αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία ως εντελώς ατραυματικά) γ. Δεν πονά ο ασθενής κατά τις αλλαγές Μία σειρά από πλεονεκτήματα που οδηγούν σε καλύτερη προστασία κα διαχείριση της πληγής, βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και μείωση του κόστους νοσηλείας καθώς μειώνονται σημαντικά οι απαιτούμενες αλλαγές. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που είναι στη διάθεση της επιτροπής. Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα σχόλιά μας, τα οποία είναι βάσιμα. Στη διάθεσή σας,</p>

<p>Προς την επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών</p>

<p>Σχετικά με τη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια Επιθεμάτων, και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη με αριθμό 143/24-04-2018 Απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Λ ΑΚΩΝΙΑΣ, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των επιθεμάτων της εταιρείας Molnlycke Health Care Σουηδίας. Αναλυτικά, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις κατηγορίες αα 4,5,6,7,8,9,10,11,,12,19,20 που αποτελούν τις 11 από τις 14 κατηγορίες επιθεμάτων. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, λόγω των πολύ συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που ζητούνται σε αυτές, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός ικανού αριθμού εταιρειών, ώστε να είναι σε θέση και το νοσοκομείο να περάσει στον μειοδότη, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές. Προτείνουμε να διευρυνθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούν να προσφερθούν είδη από περισσότερους αξιόλογους κατασκευαστικούς οίκους . Παράλληλα, προτείνουμε να προστεθούν και 2 επιπλέον προδιαγραφές, που αφορούν στην κατηγορία επιθεμάτων μαλακής σιλικόνης: 1. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο για κάλυψη εξιδρωματικών ελκών. Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνα 18,5χ24cm και κόκκυγα 23x23cm 2. επιθέματα αυτοπροσκολλούμενα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων με περιθώριο , με άργυρο για κάλυψη μολυσμένων εξιδρωματικών ελκών . Διαστάσεις 12,5x12,5cm , πτέρνας και κόκκυγα 20Χ20cm Η επίστρωση μαλακής σιλικόνης προσδίδει στο επίθεμα τα κάτωθι πλεονεκτήματα : α. Κολλά πολύ καλά στο περιβάλλον υγιές δέρμα μέχρι τα όρια της πληγής, ενώ δεν κολλά καθόλου στην επιφάνεια της πληγής με αποτέλεσμα να εμποδίζει την οριζόντια διαφυγή του εξιδρώματος και άρα να προστατεύει το υγιές δέρμα από την εμβροχή β. Αφαιρείται το επίθεμα εντελώς ατραυματικά από το περιβάλλον δέρμα και την πληγή (αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία ως εντελώς ατραυματικά) γ. Δεν πονά ο ασθενής κατά τις αλλαγές Μία σειρά από πλεονεκτήματα που οδηγούν σε καλύτερη προστασία κα διαχείριση της πληγής, βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και μείωση του κόστους νοσηλείας καθώς μειώνονται σημαντικά οι απαιτούμενες αλλαγές. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που είναι στη διάθεση της επιτροπής. Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα σχόλιά μας, τα οποία είναι βάσιμα. Στη διάθεσή σας,</p>

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών συγκεκριμένων ειδών.

ΕΙΔΟΣ 7 : Αφρώδη επιθέματα για μολυσμένα έλκη, αυτοκόλλητα με περιμετρικό κολλητικό, με εξωτερική ημιδιαπερατή  μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου, χωρίς σουλφαδιαζίνη (15Χ20cm ± 2cm)

 

Στο ανωτέρω είδος ζητούνται αφρωδη επιθέματα αργύρου κολλητικά 15χ20εκ . Όμως επειδή  και στο είδη 9 εώς 12 ζητούνται  πάλι αφρωδη αργύρου κολλητικα σε μικρές και μεγάλες διαστάσεις, ένω εχουν παραλειφθεί τα μη κολλητικά τα οποία είναι απαραίτητα για έλκη με λοίμωξη τα οποία κατά μείζονα λόγο συνοδεύονται απο  φλεγμονώδες, ευαίσθητο  περιβάλλον δέρμα.

Συνεπώς, αιτούμεθα την τροποποίηση του  εν λόγω είδους  σε «ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ» , και την τροποποίηση της περιγραφής απο «αυτοκόλλητα με περιμετρικό κολλητικό,» σε «μη κολλητικά» καθώς και την προσθήκη της διάστασης 10χ12εκ +-2εκ ωστε να συμπεριληφθεί και η μικρή διάσταση για να καλύπτονται τα ελκη όλων των μεγεθών.

***

ΕΙΔΟΣ 8  : «Αφρώδη επιθέματα μη κολλητικά νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής. Για επούλωση χρονίων ελκών (13cmΧ12cm ± 2cm)

 

Στο ανωτέρω είδος ζητούνται αφρωδη  επιθέματα νανοτεχνολογίας τα οποία συνίσταται για χρόνια έλκη τα οποία λόγω της παθολογικής τους προέλευσης παρουσιάζουν δυσκολία στην επούλωση .

Τέτοια έλκη είναι συνηθως κατακλίσεις και τα ελκη ποδιού δηλαδή αρτηριακά και φλεβικά έλκη τα οποία πολλές φορές είναι  εκτεταμένα αναλόγως με τη βαρύτητα της παθογένειας. Επειδή λοιπόν η ζητούμενη διάσταση είναι μεν απαραίτητη καθώς καλύπτονται τα έλκη μικρού μεγέθους θεωρούμε όμως ότι  πρεπει να προστεθεί και η διάσταση  15χ20εκ η οποία καλύπτει έλκη μεγαλύτερου μεγέθους .

 

 

***

 

ΕΙΔΟΣ  13 : « Επιθέματα αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για απορρόφηση υγρών τραυμάτων & ελκών υψηλών εκκροών. Κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό μη ερεθιστικό για το δέρμα (12,5Χ12,5cm ± 2cm)

ΕΙΔΟΣ  14 : « Επιθέματα αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για απορρόφηση υγρών τραυμάτων & ελκών υψηλών εκκροών. Κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό μη ερεθιστικό για το δέρμα (15Χ20cm ± 2cm)

ΕΙΔΟΣ  15 : « Επιθέματα αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για απορρόφηση υγρών τραυμάτων & ελκών υψηλών εκκροών. Κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό μη ερεθιστικό για το δέρμα (18Χ18cm ± 2cm)

 

Στα ανωτέρω είδη ζητούνται αφρώδη επιθέματα κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό μη ερεθιστικό για το δέρμα. Σας διευκρινίζουμε ότι τα αφρώδη επιθέματα τελευταίας τεχνολογίας διαθέτουν περιμετρικό κολλητικό απο σιλικόνη, η οποία αυτη τη στιγμή στην αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί το πιο βιοσυμβατό υλικό. Αυτό σημαίνει οτι διασφαλίζεται 100% η υποαλλεργική και μη ερεθιστική τους ιδιότητα και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα της επανατοποθέτησης που σημαίνει  πιο εύκολος οπτικός έλεγχος του έλκους. Επίσης η εν λόγω κατηγορία επιθεμάτων διαθέτει επιπλέον πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το έλκος εμποτισμένο με υδροκολλοειδή μόρια και βαζελίνη, ώστε να επιτυγχάνεται αφενός το κατάλληλο υγρό περιβάλλον επούλωσης και αφετέρου ατραυματική και ανώδυνη αφαίρεση .

 Συνεπώς αιτούμεθα την τροποποίηση των εν λόγω προδιαγραφών ως εξής :

ΕΙΔΟΣ  13 : « Επιθέματα αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για απορρόφηση υγρών τραυμάτων & ελκών υψηλών εκκροών με ενσωματωμένο πλέγμα επαφής εμποτισμένο με υδροκολλοειδή σωματίδια και βαζελίνη. Κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από σιλικόνη μη ερεθιστικό για το δέρμα (12,5Χ12,5cm ± 2cm)

ΕΙΔΟΣ  14 : «Επιθέματα αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για απορρόφηση υγρών τραυμάτων & ελκών υψηλών εκκροών με ενσωματωμένο πλέγμα επαφής εμποτισμένο με υδροκολλοειδή σωματίδια και βαζελίνη. Κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από σιλικόνη μη ερεθιστικό για το δέρμα (15Χ20cm ± 2cm)

ΕΙΔΟΣ  15 : «Επιθέματα αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για απορρόφηση υγρών τραυμάτων & ελκών υψηλών εκκροών με ενσωματωμένο πλέγμα επαφής εμποτισμένο με υδροκολλοειδή σωματίδια και βαζελίνη. Κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από σιλικόνη μη ερεθιστικό για το δέρμα (18Χ18cm ± 2cm)

 

Τέλος Θα θέλαμε να σας προτείνουμε την προσθήκη ειδών νέας γενιάς,  υψηλής τεχνολογίας τα οποία διασφαλίζουν ταχύτατη και βέλτιστη επούλωση με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και των οποίων οι ιδιότητες δεν καλύπτονται από κανένα από τα ζητούμενα είδη .

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις εξής κατηγορίες επιθεμάτων :

1.       Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες απο πολυακρυλικές ίνες εμποτισμένο μέ βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις: 10χ10εκ.+- 1εκ. , 15χ20εκ.+- 1εκ. , 5χ40εκ +-1εκ κορδονι με στυλεό εισαγωγής.

Τα εν λόγω επιθέματα είναι ιδανικά για την διαχείριση υδαρών νεκρώσεων κατά τη φάση του  καθαρισμού. Η τεχνολογική καινοτομία των επιθεμάτων αυτών έγκειται στη σύσταση τους από υδροκαθαριστικές ίνες με υψηλή απορρόφηση και πηκτική ικανότητα οι οποίες δρουν άμεσα στη διαχείριση των υγρών νεκρώσεων και των εκκρίσεων και ως εκ τούτου στην γρήγορη απομάκρυνση των ορωδών νεκρώσεων. Συνεπώς συντελούν σε μια ταχύτερη επούλωση.

  1. Επουλωτικό σπρέι απορροφήσιμου, με αιμοστατικές ιδιότητες, 100% ίππειου κολλαγόνου.  Συσκευασία 75 ml.

Το κολλαγόνο διεγείρει την αποκατάσταση του ιστού  επιταχύνοντας την επούλωση. Η ιδιαίτερη σύνθεση του προϊόντος εγγυάται ένα προστατευτικό φράγμα στην περιοχή της βλάβης και προωθεί τη φυσική διαδικασία επούλωσης. Ενδείκνυται για την θεραπεία, ελαφριών εγκαυμάτων, δερματικών ερεθισμών, επιφανειακών τραυμάτων και ελκών.  Επίσης λειτουργεί και ως ήπιο αιμοστατικό.

  1. Κρέμα ενυδατική και επουλωτική εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και οξειδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr

 

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

 

Με εκτίμηση,

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

Προσθήκη νέου σχολίου