Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού».

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  « Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»  έως τις 31 Αυγούστου 2018.

  1. Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Γενικής – Ουρολογικής Χρήσης. 
  2. Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα με Οριζόντια Τράπεζα & Όρθιο Bucky.
  3. Σύστημα Ακτινοσκοπικό - Ακτινολογικό Τηλεχειριζόμενο Ψηφιακό Συγκρότημα.
  4. Σύστημα 3D Ψηφιακής  Μαστογραφίας με σταθμό επεξεργασίας και CAD.
  5. Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών & Παρελκομένων Αυτού.
  6. Ψηφιακό Σύστημα Πανοραμικών / Κεφαλομετρικών Ακτινολογικών Εξετάσεων. 
  7. Φορητό Ψηφιακό Ακτινολογικό C-Arm για ορθοπεδικά περιστατικά και DSA. 

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

 

Προσθήκη νέου σχολίου