Τελικές τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα «Επιθεμάτων Κατακλίσεων»

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ: Τελικές τεχνικές προδιαγραφές «Επιθεμάτων Κατακλίσεων».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση της απάντησης της επιτροπής επί των παρατηρήσεων της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε, στη β’ φάση της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Επιθεμάτων Κατακλίσεων» και των τελικών τεχνικών προδιαγραφών όπως αποτυπώθηκαν στο υπ’ αρ. 10485/28-09-2018 πρακτικό.

Η διάρκεια ανάρτησης ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis ήτοι από την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018.

Με το παρόν έγγραφο ολοκληρώνεται η διπλή διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων «Επιθεμάτων Κατακλίσεων» και δεν γίνονται αποδεκτές νέες προτάσεις – παρατηρήσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου