Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Περιγραφή: 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13542/03-12-2018 έγγραφο της επιτροπής επί των παρατηρήσεων δημόσιας διαβούλευσης σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.                                                                              

 Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης στο  πλαίσιο της β’ φάσης της τεχνικής διαβούλευσης προβαίνει στην ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»  έως τις 14-12-2018 των εξής μηχανημάτων:

  1. Συσκευή  απόξυψης  πλάσματος.
  2. Συγκολλητής πλαστικών σωλήνων ασκών.
  3. Συσκευή ζύγισης και ανακίνησης  των ασκών αίματος κατά την αιμοληψία
  4. Παλμικά φορητά οξύμετρα.
  5. Φορητό monitor ζωτικών λειτουργιών -αρτηριακή πίεση -κορεσμός οξυγόνου-καρδιακού ρυθμού-οξυγόνου.
  6. Μηχάνημα παθητικής κινητοποίησης  ποδοκνημικής του φυσικοθεραπευτηρίου 
  7. Ουρολογικός  υπερηχοτομογράφος.

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου