Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητας χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Σχόλια

ΠΡΟΣ    : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

– ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΑΠΟ     : Α.ΓΡΙΒΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ:2

EMAIL: gxiou@hospspa.gr

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 64221/ΘΓ/

ΗΜΕΡ/ΝIA: 13/03/2019

 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ http://www.hosplak.gr ΤΗΣ 05/03/2019.

 

 

 

 
 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι ,

 

Λάβαμε γνώση της πρόσκλησης του ανωτέρω θέματος και θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας για την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος χλωρίωσης της κεντρικής δεξαμενής του Νοσοκομείου Μολάων.

 

1. Θεωρούμε απαραίτητο ο υποψήφιος ανάδοχος να υποβάλει με την προσφορά του και πρόγραμμα πλήρους συντήρησης του συστήματος για 10 έτη ( με σταθερή ετήσια αμοιβή ) ώστε η υπηρεσία να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σε βάθος χρόνου μετά την εγκατάσταση του. Ταυτόχρονα η υπηρεσία λαμβάνει γνώση και για το κόστος συντήρησης του κάθε συστήματος, στοιχείο το οποίο μπορεί να το συνυπολογίσει στην αξιολόγηση των προσφορών, επιλέγοντας την συμφερότερη προσφορά ( ανοικτή τιμή: σχέση τιμής προμήθειας- τιμής συντήρησης ).

2. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι για την ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος, το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει ως υποδομή , κατάλληλα ασφαλισμένη ηλεκτρική τροφοδοσία 3kw (παροχικό καλώδιο ) μέχρι τον ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος του συστήματος χλωρίωσης στο χώρο εγκατάστασης.

3. Στο εδάφιο ‘περιγραφή λειτουργίας’ στην σελίδα 2,  αναφέρεται ότι το όργανο θα βγάζει έξοδο 230V και θα ξεκινάει την λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ταση εξόδου θα είναι 220V.

4. Στο εδάφιο ‘λοιποί όροι’ στην σελίδα 6, ζητείται πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 του 2008. Παρακαλούμε να ζητηθεί η τελευταία έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού 9001:2015, με αντικείμενο τα συστήματα επεξεργασίας νερού.

5. Στο εδάφιο ‘λοιποί όροι’ στην σελίδα 6 ζητείται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρησης του 2004. Παρακαλούμε να ζητηθεί η τελευταία έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού 14001:2015, με αντικείμενο τα συστήματα επεξεργασίας νερού.

6. Στο εδάφιο ‘αισθητήριο χλωρίου’ στην σελίδα  4, αναφέρει ως αρχή μέτρησης την ποτενσιοστατική. Προτείνουμε να διορθωθεί σε αμπερομετρική καθώς πλεονεκτεί έναντι της ποτενσιοστατικής, παρέχοντας πολύ μικρότερο χρόνο απόκρισης και μεγαλύτερη ευαίσθησια στην ανιχνευσιμότητα.

7. Στο εδάφιο ‘ενισχυτής σήματος αισθητηρίου χλωρίου’ στην σελίδα  5, αναφέρει ως σημείο τοποθέτησης για το κουτί του ενισχυτή τον τοίχο. Παρακαλούμε να διορθωθεί και το σημείο τοποθέτησης του ενίσχυτη να είναι το ανοιξείδωτο frame του συστηματος χλωρίωσης, καθώς ζητείται να είναι compact κατασκευής.

8. Στο εδάφιο ‘αντλία ανακυκλοφορίας του νερού’ στην σελίδα 4 αναφέρει ως υλικό κατασκευής της αντλίας, ανοξείδωτο χάλυβα 304L. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι είναι αποδεκτό ως υλικό κατασκευής της αντλίας ο ανοξείδωτος χάλυβας 304 και εκ παραδρομής αναγράφεται 304L. 

 

Με εκτίμηση,

Για την ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

 

                                                                                      Γρίβας Αθάνασιος

Υπεύθυνος τομέα Υγείας

 

Προσθήκη νέου σχολίου