Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Σάκων Συλλογής, Συλλεκτών και Καθετήρων».

Περιγραφή: 

Σχετικό: Το υπ’ αρ. 3741/04-04-2019 πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

 Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προβαίνει στην ανάρτηση πρακτικού επιτροπής, επί των παρατηρήσεων στη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Σάκων Συλλογής, Συλλεκτών και Καθετήρων».

Η διάρκεια ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis ήτοι από την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου