ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΊΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ»  .

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

Προσθήκη νέου σχολίου