Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 6169/04-06-2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια «Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος ».

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 5η Ιουνίου 2019 έως και την  20η Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

 

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 6149/04-06-2019  ανακοίνωσής σας σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας , ότι στη ζητούμενη κατηγορία Α.Μ.Π.Τ. 33.4.120 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, δεν έχει προβλεφθεί τεχνική προδιαγραφή για σύστημα τύπου Medial Pivot ή ισοδύναμου,  όπως αναφέρεται στην κατηγορία Α/Α 50, Α.Μ.Π.Τ. 33.4.122  ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Προτείνουμε να προστεθεί μετά τον α/α 48 .Μ.Π.Τ. 33.4.120  κατηγορία με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά

‘’Σύστημα Ολικής Αρθροπλαστικής γόνατος για χρήση με τσιμέντο, αποτελούμενο από ανατομική μηριαία πρόθεση ενιαίας ακτίνας τύπου Medial Pivot ή ισοδύναμου σε επτά (7) ανατομικά μεγέθη, κνημιαία πρόθεση αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο τύπους (τμηματική και μη), κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον έξι (6) ύψη σε τουλάχιστον  δύο τύπους α) Standard και β) High Flexion μεγάλης κάμψης.’’ 

 

Για όλα τα παραπάνω παραμένουμε στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση

Για την εταιρεία

Orthomedical Α.Ε.Ε

Κωνσταντίνα Βασιλάκου

Τμήμα Διαγωνισμών

Τηλ. 210 800 2331

Προσθήκη νέου σχολίου