ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- OCT ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια μηχανήματος τομογραφίας οπτικής συνοχής –OCT και ψηφιακή αγγειογραφία.

Η διάρκεια  ορίζεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr , ήτοι από την Πέμπτη   11 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη  23 Ιουλίου 2019 .

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Προσθήκη νέου σχολίου