ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση την Τετάρτη 11/3/2020 και ώρα 09:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Σπάρτης  για τους ισοβαθμούντες στις Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά κατάταξης. Μπορούν να παρευρεθούν όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν.

Κατηγορίες: