Διοικητικό Συμβούλιο

Όπως ορίστηκε στην Α2β/Γ.Π.οικ.66193/5-9-2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας  και εν συνεχεία τροποποιήθηκε , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας είναι:

  1. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αναστασίου, Πτυχιούχος Οδοντιατρικής του  Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών , Διοικητής  στο «Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ», ως Πρόεδρος.
  2. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αριστείδη, Πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγω​γής του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρώ​τρια Διοικήτρια στο 'Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας', με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική Μονάδα «ΜΟΛΑΟΙ», ως Αντιπρόεδρος.
  3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα, Συνταξιούχος, με αναπληρώτρια του την ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑτου Παναγιώτη, Συνταξιούχο.
  4. ΜΑΓΓΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ του Νίκωνα, Συνταξιούχος ΟΑΕΕ, με αναπληρώτρια της την ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου, Δημοσιογράφο.
  5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου, Λογίστρια, με αναπληρωτή της τον ΣΠΑΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γεωργίου, Επιχειρηματία.
  6. ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, με Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής, κλά​δου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ως εκπρόσωπος των ιατρών που υπη​ρετούν στο Νοσοκομείο, με αναπληρωτή του τον ΚΡΗΤΙΚΟ ΝΕΟΚΛΗ του Δημοσθένη, Δ/ντή Γενικής Χειρουργικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο «Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» (Οργανική Μονάδα της έδρας «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»).
  7. ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Νοσηλευτικής, ως εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ. προσωπικού του Νοσο​κομείου, με αναπληρώτρια της την ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κυριάκου, κατηγο​ρίας ΠΕ, κλάδου Νοσηλευτικής, ομοίως, που υπηρετούν αμφότερες στο Τ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» (Οργανική Μονάδα της έδρας «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»).
  8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Παναγιώτη , κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., Συντονιστης  Δ/ντης, ειδικότητας Παιδιατρικής, Διευθυντής  Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Οργανική Μονάδα της έδρας «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»), με αναπληρωτή του τον ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., Συντονιστή Δ/ντή, ειδικότητας ΩΡΛ, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ίδιου Νοσοκομείου.​
  9. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενος Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Οργανική Μονάδα της έδρας «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»), με αναπληρώτρια του την ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ του Χρήστου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, του ιδίου Νοσοκομείου.