Προσλήψεις και Διορισμοί

Προκύρηξη μίας θέσης Επιμελητή Β' Ειδικότητας Παθολογίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β' για τη Ν.Μ. Σπάρτης . Παρακάτω επισυνάπτονται το κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις)

Νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Με απόφαση του Δ.Σ, εκδόθηκε νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) η οποία επισυνάπτεται παρακάτω:

Πρόσληψη εννέα ( 9 ) ατόμων για ανάγκες φύλαξης.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  εννέα ( 9 ​) ατόμων για ανάγκες φύλαξης.Υποβολή αιτήσεων, από 16-02-2017 έως και 28-02-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σελίδες