Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την υπηρεσία «συντήρησης ανελκυστήρων» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Leave a Comment