Τομεάρχης 1ου Τομέα : Γαλάνη Αικατερίνη.

Στον 1ο  Νοσηλευτικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα:

Παθολογικό

Καρδιολογικό, Μονάδα Εμφραγμάτων, Παιδιατρικό Θάλαμος Προώρων

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Εξωνοσοκομειακή Δομή Ψυχικής Υγείας

 

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ