Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου της Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης των Υπερήχων (Γενικό,Καρδιολογικό,μαιευτικό) της Μ.Μ Μολάων για ένα (1) έτος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΔΙατάξεων Ανασθησίας & Ανάνηψης» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης (Επαναληπτική Διαδικασία 2)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «UPS ON-LINE 2000VA- Μελάνι-Τύμπανο» ,για τις ανάγκες της κλινικής Covid-19 του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου της Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης των Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν. της Μ.Μ Μολάων για ένα (1) έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη Αναδόχου σχετικά με τις υπηρεσίες τοποθέτησης, απεγκατάστασης και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κεντρικού εξοπλισμού server» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «σωμάτων καλοριφέρ και fan coils» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΔΙατάξεων Ανασθησίας & Ανάνηψης» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης (Επαναληπτική Διαδικασία)

Σελίδες