Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ& Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Επαναληπτική διαδικασία - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Προστατευτικών Διαχωριστικών Γραφείων» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &FAN COIL ΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ &ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ &ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Λοιπού Χημικού Υλικού του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα υποκαταστήματα των τραπεζών με έδρα τις πόλεις Σπάρτης και Μολάους που δύνανται να εξυπηρετήσουν συνολικά και τις δύο διασυνδεόμενες Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, για την με ιδιαίτερους όρους τριετή συμβατική τήρηση της Ταμειακής Διαχείρισης των κεφαλαίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Προστατευτικών Διαχωριστικών Γραφείων» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας παρακλίνιων κομοδίνων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες